Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst studieopdrachten voor diverse infrastructuurprojecten op gewestwegen binnen de provincie West-Vlaanderen

Publicatiedatum
23-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322300 - Brugontwerpdiensten
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
72242000 - Maken van ontwerp modellen
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79311000 - Uitvoeren van studies
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79420000 - Diensten op het gebied van management
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen

1. Overzicht

Referentienummer

AWV W-Vl-20-06_X30-0-363_KDM-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
8
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ARCADIS Belgium NV

BUREAU CNOCKAERT NV

Infrabureau Demey bv

S.B.E.

Studiebureau Lobelle Bvba

Sweco Belgium BV

TRACTEBEL ENGINEERING

Witteveen+Bos Belgium N.V.

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Goele Vansevenant
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375871
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375871
Datum van aanmaak
18/05/2020 16:43:26

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Hanne De GrooteBijzitter: Virginie CornelissisHuidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ARCADIS Belgium NV
KBO-nummer
0426.682.709
Postadres
Borsbeeksebrug 22
Postcode
2600
Plaats
Berchem
Land
BE
Telefoon
+32 25057500
Fax
+32 23459834
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
3
Documenten
1_Offerteformulier.pdf, Bijlage 1_offerte.pdf, 0_Algemene Inhoudstafel.pdf, 0_Algemene Inhoudstafel.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
BUREAU CNOCKAERT NV
KBO-nummer
0445.383.814
Postadres
Hoogweg 40
Postcode
8940
Plaats
Wervik
Land
BE
Telefoon
+32 56311702
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
8
Documenten
Doc01.Algemene inhoudstafel.pdf, Doc02.Offerteformulier Bureau Cnockaert.pdf, Doc03.Getuigschrift van goede uitvoering referenties.pdf, Doc04.UEA formulier.pdf, Bijlage 01- gunningscriteria 1 continuiteit en flexibiliteit.pdf, Bijlage 02- gunningscriteria 2 aanpak en kwaliteitsborging.pdf, Bijlage 03.uittreksel Belgisch Staatsblad.pdf, Bijlage 04.sjabloon verwerkersovereenkomst.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Infrabureau Demey bv
KBO-nummer
0405.532.650
Postadres
Beversesteenweg 314
Postcode
8810
Plaats
Roeselare
Land
BE
Telefoon
+32 51205941
Fax
-
Hoofdadres
www.demey.be
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
Algemene inhoudstafel.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, Bijlage 4.a.pdf, Bijlage 4.b.pdf, Bijlage 4.c.pdf, Bijlage 4.pdf, Bijlage 5.pdf, Bijlage 6.pdf, Bijlage 7.pdf, Algemene inhoudstafel.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, Bijlage 4.a.pdf, Bijlage 4.b.pdf, Bijlage 4.c.pdf, Bijlage 4.pdf, Bijlage 5.pdf, Bijlage 6.pdf, Bijlage 7.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
S.B.E.
KBO-nummer
0418.373.470
Postadres
Slachthuisstraat 71
Postcode
9100
Plaats
Sint-Niklaas
Land
BE
Telefoon
+32 37779519
Fax
-
Hoofdadres
www.sbe.be
Prijs
-
Aantal documenten
12
Documenten
Offerteformulier.pdf, UEA D+A.pdf, UEA SBE.pdf, Inhoudstafel bijlagen.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, Bijlage 4.pdf, Bijlage 5.pdf, Bijlage 6.pdf, Bijlage 7.pdf, Bijlage 8.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Studiebureau Lobelle Bvba
KBO-nummer
0421.049.086
Postadres
Gistelsteenweg 112
Postcode
8490
Plaats
Jabbeke
Land
BE
Telefoon
+32 50300030
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Documenten
STUDIEBUREAU LOBELLE_VOLLEDIGE OFFERTE_AWV RAAMCONTRACT.pdf
Algemene opmerkingen
Oranje vinkje: e-Tendering kon geen ondertekend indieningsrapport vinden. De aanbestedende overheid onderzoekt dit nader.

Offerte 6

Naam van de onderneming
Sweco Belgium BV
KBO-nummer
0405.647.664
Postadres
Arenbergstraat 13 bus 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 23830640
Fax
-
Hoofdadres
www.swecobelgium.be
Prijs
-
Aantal documenten
3
Documenten
00_1M3D8J-20-06_Offerte Sweco Belgium_20200623.pdf, 01_1M3D8J-20-06_Bijlage 1_Sweco Belgium_20200623.pdf, 02_1M3D8J-20-06_Bijlage 2_Sweco Belgium_20200623.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 7

Naam van de onderneming
TRACTEBEL ENGINEERING
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Esplanade Oscar Van De Voorde 1
Postcode
9000
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92400911
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
3
Aantal documenten
3
Documenten
TRACTEBEL_Offerte.pdf, TRACTEBEL_Bijlage 7.1..pdf, TRACTEBEL_Bijlage 7.2..pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 8

Naam van de onderneming
Witteveen+Bos Belgium N.V.
KBO-nummer
0456.835.445
Postadres
Posthoflei 5-1
Postcode
2600
Plaats
Berchem
Land
BE
Telefoon
+32 32867575
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
1M3D8J_20_06_Witteveen+Bos Belgium NV_begeleidende brief bij Offerte infrastuctuurpr.pdf, 1M3D8J_20_06_Witteveen+Bos Belgium NV_Offerte Raamovereenkomst infrastructuurpr. West_Vlaanderen.pdf, Bijlage I.pdf, Bijlage II.pdf
Algemene opmerkingen
-