Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

K-14-099S Gemeente Brasschaat - Aanstellen ontwerper + afkoppelingsdeskundige - wegenis- en rioleringwerken Brechtsebaan

K-14-099S Gemeente Brasschaat - Aanstellen ontwerper + afkoppelingsdeskundige - wegenis- en rioleringwerken Brechtsebaan

Publicatiedatum
19-10-2016
Deadline
29-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79311000 - Uitvoeren van studies
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Poels

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek
Minimumeisen: zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek
Minimumeisen: zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!