Agentschap Facilitair Bedrijf
Proces-verbaal van opening van de offertes

2017/HFB/BO/32662 - Raamcontract voor architectuuropdrachten en bouwkundig advies.

Publicatiedatum
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

1. Overzicht

Referentienummer

HFB-2017/HFB/BO/32662-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
10
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AR-TE bcvba

Architectuurbureau Drik Martens bvba

ARCHITECTUURSTUDIO JOHAN VERBORGH bv bvba

BUREAU BOUWTECHNIEK NV

THV GAB - Forte

Iglesias Leenders Bylois architecten bv bvba

MAN architecten cvba

signum+ architects

Sweco BELGIUM NV - Arteum architects

Steven - Alice architects

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275618
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281261
Datum van aanmaak
16/06/2017 13:15:46

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Cynthia CoppensBijzitter: Martine Depauw

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AR-TE bcvba
KBO-nummer
0454.907.036
Postadres
Remylaan 2b
Postcode
3018
Plaats
Leuven
Land
BE
Telefoon
+32 16508000
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
Bundel Kandstelling raamcontract VL overheid.zip
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Dirk D' herde en Ywein Meyskens

Offerte 2

Naam van de onderneming
Architectuurbureau Drik Martens bvba
KBO-nummer
0463.646.241
Postadres
A. Amelotstraat 36
Postcode
9750
Plaats
Zingem
Land
BE
Telefoon
+32 93847640
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Documenten
Kandidaatstelling raamcontract architectuuropdracht en bouwkundig advies.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Dirk Martens

Offerte 3

Naam van de onderneming
ARCHITECTUURSTUDIO JOHAN VERBORGH bv bvba
KBO-nummer
0461.118.895
Postadres
Zeedijk 165
Postcode
8400
Plaats
Oostende
Land
BE
Telefoon
+32 59513058
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
2342_BUNDEL.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Johan Verborgh

Offerte 4

Naam van de onderneming
BUREAU BOUWTECHNIEK NV
KBO-nummer
0456.565.340
Postadres
Kammenstraat 18
Postcode
2000
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 32315395
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
2017HFBBO32662 Raamcontract voor architectuuropdrachten en bouwkundig advies-BureauBouwtechniek.pdf, Kandidatuurstelling_2017HFBBO32662-BB-RADAR-TECON-EVA.pdf, Kandidatuurstelling_2017HFBBO32662-BB-RADAR-TECON-EVA.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Anton Kalhöfer

Offerte 5

Naam van de onderneming
THV GAB - Forte
KBO-nummer
0807.938.140 - 0472.360.009
Postadres
Beekhoek 41
Postcode
2440
Plaats
Geel
Land
BE
Telefoon
+32 14247060
Fax
+32 14247061
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Documenten
Kandidaatstelling Raamcontract.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Karen Boons

Offerte 6

Naam van de onderneming
Iglesias Leenders Bylois architecten bv bvba
KBO-nummer
0806.965.962
Postadres
Grote Baan 88
Postcode
3540
Plaats
Herk-de-Stad
Land
BE
Telefoon
+32 13296898
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
404088_Formulier_Kandidatuurstelling_2017HFBBO32662.pdf, Kandidatuurstelling_20170818.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door:Michel Bylois

Offerte 7

Naam van de onderneming
MAN architecten cvba
KBO-nummer
0644.825.316
Postadres
Kalkstraat 62
Postcode
9100
Plaats
Sint-Niklaas
Land
BE
Telefoon
+32 3699683
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
MAN architecten_offerteaanvraag raamcontract AFB_170818.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Bas Wauman

Offerte 8

Naam van de onderneming
signum+ architects
KBO-nummer
0882.045.249
Postadres
Kortrijksesteenweg 1144/c
Postcode
9051
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92691090
Fax
+32 92691095
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Documenten
stuk 1_formulier kandidaatstelling.pdf, stuk 2_uittreksels strafregister.pdf, stuk 3_bewijs sociale zekerheid buitenlandse inschrijver.pdf, stuk 4_documenten kwalitatieve selectie.pdf, stuk 5_algemene voorstelling.pdf, ondertekende documenten.pdf, stuk 1_formulier kandidaatstelling.pdf, stuk 2_uittreksels strafregister.pdf, stuk 3_bewijs sociale zekerheid buitenlandse inschrijver.pdf, stuk 4_documenten kwalitatieve selectie.pdf, stuk 5_algemene voorstelling.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Dirk Wittebroodt en Ruben Beeuwsaert

Offerte 9

Naam van de onderneming
Sweco BELGIUM NV - Arteum architects
KBO-nummer
0405.647.664 - 0896.004.242
Postadres
Arenbergstraat 13 bus 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 11260870
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Documenten
Sweco Belgium nv_kandidatuur_Raamcontract voor architectuuropdrachten en bouwkundig advies.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Johan Bel en Philippe Micheels

Offerte 10

Naam van de onderneming
Steven - Alice architects
KBO-nummer
0836.376.560
Postadres
diksmuidelaan 30B
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 494248955
Fax
-
Hoofdadres
-
Documenten
0. Kandidatuur StevenALICE Architects (Steven Vrebos).pdf, 1.1 Bewijs verzekering (Wetteren).PDF, 2.1 Attest Orde 160201.pdf, 3.1 CV StevenALICE Architects.pdf, 3.1 Diploma Steven Vrebos.pdf, 3.1 Diploma Veronique Tavernier.pdf, 3.1 Uitreksel strafregister.pdf, 3.1 Verbintenis ter beschikkingstelling - StevenALICE Architects.PDF, 3.2 cv Mario Van Dorpe.pdf, 3.2 Diploma Jurgen OOMS 1..pdf, 3.2 Diploma Jurgen OOMS 2..jpeg, 3.2 Diploma Jurgen OOMS 3..pdf, 3.2 Verbintenis terbeschikkingstelling MIDDELEN - Jurgen Ooms.PDF, 3.3 CV - scala Dirk Tournoy.pdf, 3.3 diploma-scala Dirk Tournoy.pdf, 3.3 Verbintenis terbeschikkingstelling MIDDELEN_ SCALA.pdf, 3.4 Diploma Kurt Laeremans.pdf, 3.4 Verbintenis terbeschikkingstelling MIDDELEN_Kurt Laeremans.pdf, 4.1 Ref 1 - Induver Projectfiche.PDF, 4.1 Ref 1 - Induver.pdf, 4.2 Ref 2 - Wetteren Schollaertshof Projectfiche.PDF, 4.2 Ref 2 - Wetteren Schollaertshof.pdf, 4.3 Ref 3 - Dieteren Projectfiche.PDF, 4.3 Ref 3 - Dieteren.pdf, 4.4 Ref 4 - Eikenstraat Projectfiche.PDF, 4.4 Ref 4 - Eikenstraat.pdf, 4.5 Ref 5 - Motorama - projectfiche.pdf, 4.5 Ref 5 - Motorama.pdf
Algemene opmerkingen
Vertegenwoordigd door: Steven VrebosHeeft geen formulier kandidatuurstelling ingediend.