Agentschap Facilitair Bedrijf
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2017/HFB/BA/33391 - Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het operagebouw Gent.

Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het
operagebouw Gent: toekomstvisie, herpositionering en masterplan voor de renovatie en de restauratie van het operagebouw

Publicatiedatum
28-06-2017
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
01-08-2017 09:45
Te lezen
10-08-2017 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
01-08-2017 09:45
Te lezen
10-08-2017 09:45

Overige nadere inlichtingen

uiterste indieningsdatum is verdaagd naar 10/08/17 om 09.45u in lokaal 5D04.