Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

INTELLIGENT CONTROL CENTER ZPR-PCW TE RUMST KANDIDATUURSTELLING ARCHITECT

De opdracht omhelst de opmaak van een ontwerp, een uitvoeringsdossier, een
aanbestedingsdossier en de controle der werken voor het oprichten van een Intelligent
Controle Center (verder ICC genaamd), op de site Walem te Rumst. Het ICC is een
gebouw waarin processen gevisualiseerd worden en permanente bewaking
ondergebracht wordt. Aanhorige dagfuncties zijn vooral technisch van aard; exploitatie
en onderhoudsmedewerkers.


Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2018
Publicatiedatum
06-08-2018
Deadline
04-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
water-link
Postadres
Mechelsesteenweg 66
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pieter Wouters
Telefoon
+32 2440604
Fax
-
E-mail
pieter.wouters@water-link.be
Hoofdadres
http://www.water-link.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316598
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!