Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het beschermd gebouw Hangaar 1 en de Halfportaalkraan

Diensten
Publicatie datum
19-01-2016
Waarde
721.235,00 EUR
Aanbestedende overheid
Stad Oostende | 8400 Oostende, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Korte inhoud
De opdracht omvat:
• Het restauratiedossier.
• De stabiliteitsstudie.
• De EPB studie of nota.
• De studie van de technische installaties (HVAC-Electr-Sanitair)
• De coördinatie van de studies.
• Bij opdrachten aan beschermde gebouwen zal de geëigende procedure van RO Erfgoed Vlaanderen gevolgd worden.
• De veiligheidscoordinatie .
bestaande uit volgende fases:
fase 1: Vooronderzoek Hangaar 1 en halfportaalkraan
fase 2: Opmaak restauratiedossier, subsidieaanvraag en uitvoeringsdossier voor de halfportaalkraan
fase 3: Opvolging uitvoering van de werken aan de halfportaalkraan
fase 4: Opmaak restauratiedossier, subsidieaanvraag en uitvoeringsdosseir Hangaar 1
fase 5: Opvolging van de gefaseerde uitvoering van de restauratiewerken aan Hangaar 1 volgens de budgetten van onroerend erfgoed
fase 6: Opmaak dossier voor inrichting van het complex en opvolging
fase 7: Opmaak dossier voor buitenaanleg van het complex en opvolging
Gunningen

Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het beschermd gebouw Hangaar 1 en de Halfportaalkraan

Aantal inschrijvingen
13
Waarde
721.235,00 EUR
Bedrijven
Architectenbureau Vanacker&Partners cvba
truck tower-crane sharing