Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Architectuuropdracht voor totale en partiële renovaties van sociale woningen te Vilvoorde (wijk Houtem)

IVMH plant renovatiewerken aan ± 242 ééngezinswoningen gespreid over de wijk Houtem.
Het betreft
29 woningen waarvoor een renovatie exterieur dient voorzien te worden. (= 5 types)
21 woningen waarvoor een renovatie interieur dient voorzien te worden. (= 5 types)
192 woningen waarvoor een totaalrenovatie dient voorzien te worden. (= 6 types).
Het is de bedoeling om per type een technische beschrijving, plannen, meetstaat en bestek op te maken.
De uitvoering zal gebeuren in 10 fases (vermoedelijke hoeveelheid). Per fase zullen er ongeveer 24 woningen worden gerenoveerd. De aantallen en fases zijn te bepalen door IVMH.
De aanbestedende overheid kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen in de aantallen (door bijvoorbeeld het momenteel nog wettelijk bepaald kooprecht van de zittende huurders).
RENOVATIES exterieur
- Bij deze panden werd het interieur reeds gerenoveerd.
- De dakbedekking in zink blijft behouden en de zoldervloer wordt geïsoleerd.
- De gevels dienen geïsoleerd en voorzien te worden van een duurzame en onderhoudsvriendelijke afwerking.
- Het buitenschrijnwerk inclusief de garagepoort is te vernieuwen.
RENOVATIES interieur
- Bij deze panden werd het exterieur reeds gerenoveerd (deels steenstrippen, deels crepi).
- De ontwerper mag een herindeling van de binnenruimte of een uitbreiding van de woning voorstellen maar steeds rekening houdend met de meest economische, kwaliteitsvolle en duurzame oplossing. De totale renovatie van de binnenruimte heeft betrekking op het vernieuwen van de centrale verwarming, sanitaire ruimten (badkamer, keuken en toilet), bevloering, bepleistering, binnenschrijnwerk, elektriciteit enz…
TOTALE RENOVATIES
- Beschrijving bij renovatie exterieur en interieur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderhavige overheidsopdracht heeft tot doel een architect aan te duiden voor het ontwerp tot renovatie van sociale woningen naar de huidige maatstaven en normen die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) worden gehanteerd. (ontwerprichtlijnen opgenomen in het basiswerk C2008 en de budgettaire beperkingen bepaald in de FS3-simulatietabel (voor IVMH 95%)).
De kandidaat/architect moet het ontwerp opmaken in alle onafhankelijkheid én in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het beroep van architect zoals bepaald in de wet van 20 februari 1939 op de titel en de bescherming van het beroep van architect en volgens de regels van de kunst.
De architect leidt en coördineert een ontwerpteam dat mogelijks naast hem kan bestaan uit een studiebureau/ingenieur technieken en studiebureau/ingenieur stabiliteit, een EPB-verslaggever (inclusief ventilatieverslaggever), een veiligheidscoördinator, etc….. De architect staat onder meer in voor de opmaak van het schetsontwerp, dialoog met de aanbestedende overheid, opmaak van de aanvragen/documenten voor de nodige (stedenbouwkundige) vergunningen of meldingsplicht, uitvoeringsplannen, opmaak van de lastenboeken en meetstaten, opmaak aanbestedingsdocumenten, nazicht gunningsdossiers, ...
De architect controleert de uitvoering en staat de aanbestedende overheid bij tijdens de opleveringen. De architect leidt de werfvergaderingen. Kortom, de architect is verantwoordelijk voor de ganse architectuuropdracht en zal worden vergoed volgens het barema en het contract ontwerpteam van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.

Publicatiedatum
23-09-2016
Deadline
04-11-2016
Regiocodes (NUTS)
- -
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
-

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres
Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde, BE
Contactpunt(en)
De heer Olivier Moelaert
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!