Aankondiging van een opdracht

Stedenbouwkundige ideeënwedstrijd Linkeroever

Het doel van de wedstrijd is om te komen tot nieuwe ideeën en inzichten die het maatschappelijk en cultureel debat over de toekomstige stedenbouwkundige transformatie van Linkeroever voeden. Als startpunt van het debat worden er in de projectdefinitie (Zie VII.3. BIJLAGE projectdefinitie) twee onderzoeksthema’s geformuleerd: de toekomstige stedenbouwkundige transformatie en de verbinding tussen Rechter- en Linkeroever.
Deze thema’s moeten richting geven aan het debat en zijn het vertrekpunt van de ideeën. De ideeën moeten de geesten verruimen. Ze dienen als inspiratie en moeten het debat openen. De ideeën zijn geen uitvoerbare plannen, maar getuigen van een stedenbouwkundige visie over ‘wat is Linkeroever , wat wil het en wat kan het zijn’.
De projectdefinitie beschrijft het inhoudelijke deel van de opdracht.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 11:45
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Ostaeyen Patrik Josée

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!