Agentschap Facilitair Bedrijf
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2017/HFB/BA/33391 - Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het operagebouw Gent.

Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het
operagebouw Gent: toekomstvisie, herpositionering en masterplan voor de renovatie en de restauratie van het operagebouw

Publicatiedatum
27-06-2017
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuw bestand opgeladen: "inventaris_33391.xls".