Agentschap Facilitair Bedrijf
Aankondiging van een opdracht

2017/HFB/BA/33391 - Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het operagebouw Gent.

Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het
operagebouw Gent: toekomstvisie, herpositionering en masterplan voor de renovatie en de restauratie van het operagebouw

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
01-08-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleidraad