Aankondiging van een opdracht

2016/HFB/OO/33090 - Opstellen van energieaudits voor gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Opstellen van energieaudits voor gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum
29-09-2016
Deadline
16-11-2016 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
71314200 - Energiebeheer
71314300 - Advies inzake efficiënt energiegebruik
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
90714000 - Uitvoeren van milieuaudits
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!