Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

UITVOERING CONDITIEMETING GEBOUWEN EN OPMAAK RENOVATIEPLAN

AANSTELLING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BUREAU VOOR DE UITVOERING VAN CONDITIEMETINGEN VAN GEBOUWEN EN HET OPSTELLEN VAN EEN
RENOVATIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ ‘WOONPUNT MECHELEN’
Algemene situering van de opdracht :
Woonpunt Mechelen is de sociale huisvestingsmaatschappij van Mechelen. Zij bezit een patrimonium van ca. 2800 wooneenheden. Dit patrimonium omvat zowel eengezinswoningen, appartementen en duplexappartementen als ADL-wooneenheden. Sinds 2008 is Woonpunt Mechelen cvba bezig met de uitvoering van het eerste gedeelte van haar renovatieplan. In een tweede fase wil Woonpunt Mechelen cvba een conditiemeting uitvoeren van een gedeelte (ca 740 wooneenheden) van het resterende patrimonium. Op basis van deze conditiemeting wordt een renovatieplan voor dit gedeelte van het patrimonium opgesteld.

Publicatiedatum
17-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71311100 - Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71312000 - Bouwkundig advies
71314000 - Energie en aanverwante diensten
71314300 - Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310 - Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71315000 - Technische installaties in gebouwen
71315100 - Advies inzake ruwbouw
71315400 - Gebouwinspectiediensten
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71631300 - Technische controle van gebouwen
71631400 - Technische controle van technische installaties
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonpunt Mechelen cvba
Postadres
Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Vandeneede

Overige nadere inlichtingen

Conditiemeting wordt uit de oorspronkelijke opdracht gehaald. Dossier wordt volledig opnieuw aanbesteed.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!