Aankondiging van een opdracht

Architectuuropdracht “Fietsen door de bomen”

Toerisme Limburg vzw – Architectuuropdracht “Fietsen door de bomen”.
Deze opdracht dient in het kader van de reglementering op overheidsopdrachten beschouwd te worden als een dienst (in de zin van art. 3, 4° van de Wet van 15 juni 2006)
Dit bestek is bedoeld als beschrijving van het gevraagde en als middel om de offertes van de verschillende inschrijvers te vergelijken. De effectieve gunning geschiedt bij aangetekend schrijven.
De opdracht betreft een integrale architectuuropdracht. Deze omvat verschillende onderdelen:
- Ontwerp en opmaak van het ontwerpdossier voor de omgevingsinrichting: aansluiting op het bestaande fietsroutenetwerk, randinfrastructuur (fietsstalling, banken,…), eventuele beplanting en bosbeheer werken;
- Ontwerp en opmaak van het ontwerpdossier voor het landmark, zijnde een de fietsbrug incl. stabiliteit en veiligheid (fietsvademecum, ABC van het fietsroutenetwerk);
- alle nodige voorafgaandelijke studies (grondsonderingen,…) en opmetingen;
- opmaak van een volledig vergunningsdossier;
- veiligheidscoördinatie;
- opmaak en begeleiding van de aanbestedingsdossiers;
- leiding der werken tijdens de uitvoering;
- organisatie van de opleveringen.

Publicatiedatum
22-09-2016
Deadline
25-11-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Toerisme Limburg vzw
Postadres
Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, BE
Contactpunt(en)
Knapen Karin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 1.00 EURen 2200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!