Aankondiging van een opdracht

Wommelgem - Brug B5: Wijnegemsteenweg over E313 - Voorontwerp en inplantingsstudie

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de vernieuwing van brug B5 over de E313 te Wommelgem. Als gevolg van een aantal interfererende projecten en recente claims op het projectgebied, dient een onderzoek te worden gevoerd naar de meest wenselijke inplanting van de nieuwe brug.
De diensten omvatten :
- Topografische opmetingen ter aanvulling van de bestaande gegevens
- Het opvragen van schriftelijke voorafgaandelijke adviezen aan de diverse openbare instanties volgens de dan geldende wetgeving;
- De studie van de planningscontext: uitvoeren van verkeerskundige, ruimtelijke en stedenbouwkundige analyse;
- Het ontwerpend onderzoek door middel van ruimtelijk variantenonderzoek en multicriteria-analyse
- Het opmaken van het conceptschetsen, voorontwerpen;
- Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning voor overlegvergaderingen, werkgroepen, en GBC’s/RMC’s tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), gemeentes Wommelgem, Wijnegem en Ranst, de betrokken politiezone, De Lijn, en andere betrokken openbare instanties zoals de gemeenten, private bedrijven en burgers, en zeer belangrijk de nutsmaatschappijen.
- Het opmaken van een volledig dossier en de besprekingen ervan in de gemeentelijke begeleidingscommissie: startnota en projectnota met inbegrip van een gedetailleerde raming van het ruimtelijk voorontwerp;
Het studiegebied is (niet limitatief):
• De E313 op grondgebied Wommelgem en Ranst, vanaf de rotonde van Wommelgem tot de verkeerswisselaar van Ranst
• de bestaande en geplande bedrijventerreinen op het grondgebied van Wommelgem en Ranst
Er wordt daarbij uitgegaan van de bestaande infrastructuur en het openbaar domein. Zo nodig wordt daarvan afgeweken.

Publicatiedatum
03-10-2016
Deadline
10-11-2016 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79311000 - Uitvoeren van studies
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Wouter Van Herk

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!