Aankondiging van een opdracht

2016/HFB/VOPMB/33096 - Technische adviesdiensten aan en ondersteuning van het Bestuur in het kader van uitrol van een netwerk van elektrische laadinfrastructuur, en dienstverlening met betrekking tot andere beleidsmatige noden.

Technische adviesdiensten aan en ondersteuning van het Bestuur in het kader van uitrol van een netwerk van elektrische laadinfrastructuur, en dienstverlening met betrekking tot andere beleidsmatige noden.

Publicatiedatum
10-10-2016
Deadline
03-11-2016 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71323200 - Ontwerpen van installaties
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!