Aankondiging van een opdracht

Ontwerpen over de RING

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - uitwerking van ontwerpen inzake de overkapping van de Antwerpse Ring (R1)

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Stafdienst
Postadres
Koning AlbertII-laan 20, bus 2, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
afdeling stafdienst
Ter attentie van
Bert De Bondt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s ten bedragen van 300.000 €.

Vakbekwaamheid

De kandidaat toont zijn technische bekwaamheid aan op basis van onderstaande subselectiecriteria:
• Studie- en beroepskwalificaties van het ontwerpteam (op 35/100 punten)
• Referenties/ ervaring in relevante referentieprojecten (op 35/100 punten)
• Motivatienota Technische Bekwaamheid (op 30/100 punten)

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!