Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract voor het leveren van technische en administratieve bijstand voor infrastructuurprojecten

Raamcontract voor het leveren van technische en administratieve bijstand voor infrastructuurprojecten

Publicatiedatum
23-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Cel investeren
Ter attentie van
ir. Lief Vanspringel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door éen of meer van de volgende documenten:
• Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
• een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van veiligheidscoördinator overeenkomstig artikel 65sexies van het KB van 25 januari 2001.
Te lezen
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door éen of meer van de volgende documenten:
• Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
• een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van het leveren van technische en administratieve bijstand voor Infrastructuurprojecten.

Overige nadere inlichtingen

Blz 20 van het BB2044:
Artikel 67 - Financiële en economische draagkracht
een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van veiligheidscoördinator overeenkomstig artikel 65sexies van het KB van 25 januari 2001.
wordt gewijzigd in:
een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van het leveren van technische en administratieve bijstand voor Infrastructuurprojecten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!