Aankondiging van een gegunde opdracht

Studieopdracht voor de opmaak van een beheersplan voor verschillende beschermde monumenten in Tervuren

Het project heeft betrekking op de volgende beschermde monumenten:
- de parkmuur en poorten
- de Koninklijke Moestuin
- de kazerne Panquin
- het hertogelijk paleis
- de Sint-Hubertuskapel
- de Warandepoort en de School van Tervurendreef
Het park van Tervuren is beschermd als landschap: koninklijk besluit van 16 februari 1978, wijzigingsbesluit ministerieel besluit van 10 juni 2010.
Het park van Tervuren is beschermd als monument: ministerieel besluit van 14 juli 2004, wijzigingsbesluiten ministeriële besluit 7 mei 2009 en 5 juni 2009.
Aangezien er reeds talrijke studies beschikbaar zijn, is het de bedoeling om deze studies te integreren in 1 overkoepelende studie/1 beheersplan. Hierdoor zal nieuw onderzoek tot een minimum beperkt zijn.

Publicatiedatum
30-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
92522000 - Monumentenzorgdiensten
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
92522200 - Monumentenzorg voor historische gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Tervuren
Postadres
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, BE
Contactpunt(en)
De heer Guy Demuylder

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
SumProject+SumResearch nv
Postadres
-
Titel
Studieopdracht voor de opmaak van een beheersplan voor verschillende beschermde monumenten in Tervuren
Waarde
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!