Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Oproep WinVorm januari 2018

Oproep WinVorm 2018 januari. Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw
en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden
opgenomen voor de uitvoering van diensten voor steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie,
politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie West-Vlaanderen. De
organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales
WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.


Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
19-01-2018
Deadline
23-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Provinciehuis Boeverbos, Koning LeopoldIII-laan 41
Plaats
Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nele Zwaenepoel
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293973
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!