Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2016/HFB/OO/33090 - Opstellen van energieaudits voor gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Opstellen van energieaudits voor gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum
04-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71314200 - Energiebeheer
71314300 - Advies inzake efficiënt energiegebruik
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
90714000 - Uitvoeren van milieuaudits
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document toegevoegd: Rectificatie_3_33090

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!