Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor technisch advies voor opdrachten architectuur, stabiliteit, technieken en interieurafwerking patrimonium kerkfabrieken Boortmeerbeek

Raamovereenkomst voor technisch advies voor opdrachten architectuur, stabiliteit, technieken en interieurafwerking patrimonium kerkfabrieken Boortmeerbeek

Publicatiedatum
27-09-2016
Deadline
31-10-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Centrale kerkraad Boortmeerbeek
Postadres
Hanswijkstraat 1, 3190 Boortmeerbeek, BE
Contactpunt(en)
Centrale kerkraad Boortmeerbeek
Ter attentie van
Roger Van Loock

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!