Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Ontwerpopdracht architectuur, stabiliteit en technieken voor ontwerp en controle van uitvoering van een uitbreiding van de terminal voor een bagage afhandelingssysteem op de Luchthaven Brussel-Nationaal.

Ontwerpopdracht architectuur, stabiliteit en technieken voor het ontwerp en de controle van de uitvoering van een uitbreiding van de terminal in het kader van een nieuw bagage afhandelingssysteem op de Luchthaven Brussel-Nationaal.

De opdracht bestaat uit:

A. Een volledige opdracht voor het uitvoeren van een uitbreiding van ongeveer 6200 m² (op 1 niveau) in infrastructuur en ongeveer 4200 m² (op 1 niveau) in superstructuur. Deze niveaus zijn hoofdzakelijk bestemd voor de technische uitrusting van het bagagesysteem van de luchthaven.

B. Een gedeeltelijke opdracht voor de eventuele uitvoering, in een tweede fase, van twee bijkomende niveaus van ongeveer 4200 m² elk. Dit gedeelte van de opdracht loopt tot en met het indienen van het bouwaanvraagdossier. De studie van deze twee bijkomende niveaus heeft betrekking op de realisatie van een cascoconstructie.

C. Bovendien moet er in de opdracht, vanuit een structureel oogpunt, rekening gehouden worden met in een latere fase mogelijke activiteiten in vastgoedontwikkeling boven de hoger vermelde constructie.

Rekening houdend met de aard en de bestemming van het hoger omschreven project, is de studie van de structuur (stabiliteit) een belangrijk element van deze opdracht.

De studies speciale technieken betreffen minimaal volgende technieken (technieken voor de zones van het industriële type): sanitaire installaties, HVAC, brandbestrijding, rook- en warmteafvoer, branddetectie, elektriciteit (basisinstallatie), verlichting en noodverlichting, databekabeling. Deze studies hebben hoofdzakelijk betrekking op het eerste deel (artikel II.1.5) punt A.) van de hiervoor omschreven opdracht.

De technieken gerelateerd aan het bagagesysteem maken geen deel uit van deze opdracht.

De onderdelen van de opdracht:

1. Architectuur

Architectuurstudie rekening houdend met de door Brussels Airport Company opgestelde functionele programmatie en eisen:

o Schetsontwerp en voorontwerpdossier

o Bouwaanvraag dossier - aanvraag voor stedenbouwkundige- en milieuvergunning;

o Gedetailleerde ontwerpstudie en opstellen van het lastenboek architectuur en stabiliteit;

o Raming van het volledig project

o Coördinatie en integratie van de technische installaties;

o Brandveiligheidsstudie;

o Controle op de werken;

o As built dossier.

2. Studie stabiliteit:

o Stabiliteitstechnisch bodemonderzoek;

o Berekening van de structuren - Stabiliteitsstudie van het gebouw;

o Stabiliteitsimpact belendende bouwwerken;

o Controle op de werken.

3. Studie speciale technieken:

o Ontwerpdossier technieken;

o Gedetailleerde ontwerpstudie, dimensionering en opstellen van het lastenboek speciale technieken;

o Controle op de werken;

4. EPB rapportering.

referentienummer dossier: BAC/IRE/CON/PPR/2015/080

Publicatiedatum
09-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71314000 - Energie en aanverwante diensten
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company
Ter attentie van
Wim Defevere

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Ontwerpopdracht architectuur, stabiliteit en technieken voor ontwerp en controle van uitvoering van een uitbreiding van de terminal voor een bagage afhandelingssysteem
Officiële benaming
THV Tractebel Engineering + Signum+ Architects
Postadres
Arianelaan 7, 1200 Brussel
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!