Goed Wonen.Rupelstreek
Kwalificatiesysteem

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bekendmaking kwalificatiesysteem voor de aanstelling van ontwerpers voor toekomstige projecten

zie II.1.4

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
15-10-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Goed Wonen.Rupelstreek
Postadres
Uitbreidingsstraat 39
Plaats
Boom
Postcode
2850
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Hilde De Smedt
Telefoon
+32 38807969
Fax
+32 38889099
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.goedwonenrupelstreek.be
Adres van het kopersprofiel
-