Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een erfgoeddeskundige voor project 'Zwinstreek zonder grenzen' - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-05-2018
Publicatiedatum
09-05-2018
Deadline
01-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73210000 - Advies inzake onderzoek
73220000 - Advies inzake ontwikkeling
85312300 - Diensten voor begeleiding en adviesverlening
85312320 - Diensten voor adviesverlening

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50448527
Fax
-
E-mail
info@brugge.be
Hoofdadres
http://www.brugge.be
Adres van het kopersprofiel
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!