Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Provincie Vlaams-Brabant Rectificatie

Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het ZENNEBEKKEN-NOORD 2019-2020

Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het ZENNEBEKKEN-NOORD 2019-2020
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Rectificatie

Herinrichten van het kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist

Het omvormen van het bestaande verkeerslichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk te Knokke-Heist tot rotonde en het aanleggen van fiets- en voetpaden waarbij een ondergronds plein met toegangshellingen en -trappen wordt aangelegd voor fietsers en voetgangers.
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Rectificatie

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest

A5018026 - Brugge, renovatie collectoren t.h.v. Komvest Renovatie collector met lengte 47,1 m en diameter 800 mm d.m.v. buis in buistechniek. Renovatie collector met lengte 7 m en diameter 1000 mm d.m.v. buis in buistechniek. Renoveren van 4 inspectieputten d.m.v. hydro-afbraak, herstelmortel en coating. Trekproeven per inspectieput na hydro-afbraak, na herstelmortel en na coating. Afbraak en...
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Lede Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aanpassen voorrangsregeling lokale wegen II.

Aanpassen voorrangsregeling lokale wegen II.
Publicatie21-01-2019
Deadline20-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Provincie Vlaams-Brabant Aankondiging van een gegunde opdracht

Herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dender- en Benedenscheldebekken - 2019

Herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dender- en Benedenscheldebekken - 2019
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Agentschap voor Natuur en Bos Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen

Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Aankondiging van een opdracht

V0018014 - RWZI Brugge, vervangen RWA influent vijzels

V0018014 - RWZI Brugge, vervangen RWA influent vijzels De uit te voeren werken bestaan in de eerste plaats uit het vervangen van de bestaande influentvijzels. Dit houdt o.a. in: - het demonteren, afvoeren en verwerken van de bestaande vijzeleenheden - het uitbreken van (een deel van) de rakelbeton - het leveren en plaatsen van 4 nieuwe vijzels (inclusief: motor, reductie, smering en lagers) met e...
Publicatie21-01-2019
Deadline22-02-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Stad Halle Rectificatie
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Halle AC - FOD Justitie - Vervangen toegangsluik kruipkelder onder zittingszaal.

Het verwijderen van kapotte luik en het leveren en plaatsen van een nieuw brandwerend toegangsluik kruipkelder.
Publicatie21-01-2019
Deadline04-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA Rectificatie

Bouwen van 8 huurwoningen te Bakkerstraat - Grembergen

Bouwen van 8 sociale huurwoningen te Bakkerstraat- Grembergen
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project GO! Cluster 1 PJ007C100

De Opdracht bestaat uit 7 Scholenbouwprojecten, zijnde ;GO!_C1_35908_BS De Smiskens_Turnhout; GO!_C1_40857_BA Campus Zandpoort_Mechelen; GO!_C1_21504_BS De Regenboog_Ertvelde; GO!_C1_21707_BS Voskenslaan_Gent; GO!_C1_21901_BS De Krekel, BuBaO De Brug_Haaltert; GO!_C1_24507_KS&BS Dr. Decroly_Ronse; GO!_C1_42101_campus Alicebourg_Lanaken, waarbij voor elk Scholenbouwproject afzonderlijk een DBFM-Ove...
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Provincie Vlaams-Brabant Rectificatie

Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het ZENNEBEKKEN-ZUID 2019-2020

Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het ZENNEBEKKEN-ZUID 2019-2020
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Stad Antwerpen Rectificatie

Bouw fietsenparking en aanleg binnengebied DIVA

Bouw fietsenparking en aanleg binnengebied DIVA
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
De Werkvennootschap NV van publiek recht Rectificatie

Brabantnet: bovenbouw haltes

Opdracht voor werken inzake de bovenbouw van haltes
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

RC1700252 Slopen en bouwen van een laagdruk pomppaviljoen te Aalstgoed, Eeklo.

Het betreft een opdracht van werken: - CPV-code 45252126-7 - “Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallaties” - CPV-code 45262660-5 – “Verwijderen van asbest” De opdracht heeft tot voorwerp: Slopen en bouwen van een laagdruk pomppaviljoen; gelegen te: Aalstgoed 9900 Eeklo
Publicatie21-01-2019
Deadline01-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Aankondiging van een opdracht
Publicatie21-01-2019
Deadline22-02-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een opdracht

W5845 - Perceel 2A - Bestek TD/74112

W5845 – Restauratie en herinrichting studentenkamers in gebouw 175 01 – Pauscollege, Hogeschoolplein 3, 3000 Leuven Perceel 2A: Afbraak- + ruwbouwwerken en harde vloeren met onderdeel 1 – 1B: Afbraakwerken onderdeel 2 – 2A: Ruwbouwwerken onderdeel 3 – 2A: Stabiliteitswerken onderdeel 4 – 12B: Harde vloeren + muurtegels Bestek TD/74112
Publicatie21-01-2019
Deadline27-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Dijledal CVBA SO Aankondiging van een gegunde opdracht

Mevrouwkensveld te Bierbeek

nieuwbouw van 30 appartementen en 49 woningen
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Vagga Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten
Publicatie21-01-2019
Deadline21-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Aankondiging van een gegunde opdracht

Structureel onderhoud Noorderlaan N180 en herstellingen in gietasfalt

Vernieuwing van de volledige opbouw op de N180 van kmpt. 7.58 tot kmpt 7.15 en lokale herstellingen in gietasfalt op de N180 tussen kmpt. 4.0 en 14.0. Deze lokale herstellingen in gietasfalt gebeuren op oproepbasis en worden uitgevoerd afhankelijk van de weersomstandigheden.
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Stadsbestuur Geel Aankondiging van een opdracht

SBS Burgstraat - Renovatie daken

SBS Burgstraat - Renovatie daken
Publicatie21-01-2019
Deadline26-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het lokaliseren van nutsleidingen en het leveren van technische bijstand bij het uitvoeren van geotechnisch onderzoek

Raamovereenkomst voor het lokaliseren van nutsleidingen en het leveren van technische bijstand bij het uitvoeren van geotechnisch onderzoek
Publicatie21-01-2019
Deadline05-03-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Provincie Vlaams-Brabant Aankondiging van een opdracht

Herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dender- en Benedenscheldebekken - 2019

Herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dender- en Benedenscheldebekken - 2019
Publicatie21-01-2019
Deadline26-02-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
vzw Compostela Rectificatie

Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak z...

Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzcGelegen Schulstraat 33 - 2018 AntwerpenP01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universitair Ziekenhuis Antwerpen Vooraankondiging

Vooraankondiging nieuwbouw gebouw J - lot 1 ruwbouw

Korte omschrijving uit te voeren werken Lot 1 Ruwbouwwerken wind- en waterdicht (incl. afbraak terrein) van een vrijstaande nieuwbouw op een bestaand parkeerterrein
Publicatie21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!