Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Registreer je nu!

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

NMBS, 10-15 B-ST.5C21 Directie Stations

Station Brussel-Zuid: verbouwing van de internationale verkoopzone

De werken bestaan uit: -Afbraak bestaande glaswanden, plafonds en technische installaties; -Bouw van nieuwe loketten; -Bouw van nieuwe kantoren en sanitaire voorzieningen; -Leveren en plaatsen van nieuwe glaswanden; -Leveren en plaatsen van elektrische en ICT-installaties; -Leveren, plaatsen en aansluiten van ventilatiesystemen; -Afwerkingen (bepleistering, verven …)
Publicatie23-03-2018
Deadline24-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)

Rectificatie

INFRABEL - Directie Asset Management - Area North - East

Elektrificatie Mol-Hamont

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de elektrificatie van de L19 tot aan de Nederlandse grens voor de zone tussen Mol (+/- KP 0, exclusief station Mol) en Hamont (+/- KP 33, inclusief station Hamont). De werkzaamheden vinden plaats op het grondgebied van de gemeenten Mol, Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont. Het betreft een 3 kV-bovenleiding, type compound, met luchtfeeder. De funderingen zijn...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

Groen- en netheidsonderhoud, ruimen van zand op de gewestwegen in district 315 Oostende.

Beschrijving van de werkzaamheden De aanneming omvat hoofdzakelijk: - Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …). - Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen. - Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn....
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Afgraven van grond (45112200)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Bree

Herinrichting van de N721, Opitterkiezel - Maaseikerbaan - Breeërweg en het Itterplein - FASE 3

Het doel van dit project is om een volledig gescheiden stelsel aan te leggen in de Maaseikerbaan/ Breeërweg. Daarbij worden de werken voor fietspaden aan te leggen en de wegenis te heraanleggen gecombineerd. Extra benodigde werkzaamheden zijn hierbij het plaatsen van keerwanden en het wapenen van de ondergrond waar keerwanden niet gebruikt kunnen worden
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen (45233100)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

AGSO Knokke-Heist
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van stadion (45212224)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

AGSO Knokke-Heist
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van stadion (45212224)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Gemeente Ukkel

Renovatie van het nieuwe administratief centrum (Project U / Gebouw Fabricom)

De opdracht omvat alle werken die noodzakelijk zijn voor de renovatie van het nieuwe administratief centrum van de gemeente Ukkel (project U) gelegen tussen Stallestraat, Wansartlaan en Gatti de Gamondstraat op het adres Gatti de Gamondstraat 254.
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Provincie Vlaams-Brabant

Onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het DIJLEBEKKEN Deelbekken “Dijle-West” 2018-2019

Onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het DIJLEBEKKEN Deelbekken “Dijle-West” 2018-2019
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Waterwegen, met uitzondering van kanalen (45247120)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

De Mandel cvba
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen (45211000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

SCK•CEN

Gasopslagplaats BR2 en SCH

Bouwkundige en elektrische installatiewerken voor tijdelijke opslagruimten en gasopslagplaats BR2 en SCH
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Havenbedrijf Antwerpen
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Vernieuwen van wegdek (45233251)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

INFRABEL - Directie Asset Management

Project TR 083310 - Herelektrificatie en burgerlijke bouwkunde van neutrale zone van Hatrival en voorbereidende bovenleidings- en seininrichtingswerke...

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit: • De oprichting van een neutrale zone (NZ) op de L162 in Hatrival: o Bovenleidingswerken o de plaatsing van de funderingen en palen o herstelling van de pisten o het plaatsten van goten • bovenleidingswerken op L165 en L162. • Aanpassingen bovenleiding rechts van de OV (KP142, KP 152...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Prov. Luxembourg (BE) (BE34)

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East

TR264304: Area Zuid-Oost. Overeenstemming ARAB-AREI hoogspanningsposten en seininrichting onderstation.

De opdracht omvat hoofdzakelijk: - de elektrische werken voor het in overeenstemming brengen van de hoogspanningsposten en seinonderstations met het AREI (met inbegrip van de plaatsing en de aansluiting van de MS-cellen en de vermogenstransformatoren); - de plaatsing en aansluiting van de algemene laagspanningsborden; - de plaatsing en aansluiting van de 1 kV-poste...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Middenspanningsinstallaties (45315500)
Regiocode (NUTS) Prov. Liège (BE33)

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Infrabel - Directie Build

TR012333:Restwerken spoorverbinding Schuman-Josaphat. Lijnen 26, 26/2 161 en de tunnel Schuman-Josaphat. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stations: Sch...

Het perceel 1: Kleine bouwkundige werken en elektrische werken in de tunnel Schuman-Josaphat, zijn omgeving en zijn technische lokalen. Het perceel 2: Kleine werken voor de aarding van bovenleiding palen, kabelwerken VCAW, van verlichtingsinstallaties en van signalisatie op diverse locaties in en tussen de stations Etterbeek, Mouterij, Brussel-Luxemburg, Brussel-Sc...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Werkzaamheden aan intercityspoorwegen (45234110)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)

Rectificatie

Brussels Airport Company nv

Aanleg personeelsparking P31

Aanleg van een personeelsparking met een capaciteit van +/- 768 voertuigen op de zone Building 3.
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van parkeerplaats (45223300)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Prov Ant dienst Integraal Waterbeleid

Habitatherstel van de bovenlopen van de Grote Nete nr A.7 in Balen in het kader van LIFE Grote Netewoud

herstel en uitbreiding van habitat 3260 in de Grote Nete te Balen De opdracht omvat:  Afgravingen van oeverwallen  Aanleg van een meander  Aanbrengen van dood hout in de waterloop  Verwijderen van houten wandelbruggen  Plaatsen van nieuwe houten wandelbrug
Publicatie23-03-2018
Deadline26-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Waterbouwwerkzaamheden (45240000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Aankondiging van een opdracht

Prov Ant dienst Integraal Waterbeleid

Inrichting Kleine Struisbeek afwaarts Doornstraat Wilrijk - Antwerpen

inrichting Kleine Struisbeek afwaarts Doornstraat te Wilrijk, Antwerpen. De opdracht omvat: - Het aanpassen en gedeeltelijk opbreken van een uitstroomconstructie; - Het uitvoeren van algemeen droog grondverzet - Het uitgraven/uitbaggeren van een nieuwe waterloop - Het dempen van een bestaande waterloop m.i.v. verwijderen teenversterking en ruimen - Inzaaien en beplanten van nieuwe waterloop en oml...
Publicatie23-03-2018
Deadline17-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen (45111200)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant

A10 & A12 - Heraanleg DGB-verharding en aanleg afschermende constructies

De aanneming bestaat uit 2 schijven, een vaste en een voorwaardelijk schijf. Hierbij dient in de vaste schijf de bestaande betonverharding van de A10/E40 tussen de kilometerpunten 6,0 en 8,3 volledig heraangelegd te worden in DGB vanaf de fundering. Daarnaast dienen eveneens nieuwe betonnen afschermende constructies geplaatst te worden, dit in voorbereiding van een toekomstig gebruik van de pechst...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen (45233130)
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)

Aankondiging van een opdracht

Aquafin NV - Directie Infrastructuur

KON3038 (211/009) - Ranst, optimalisatie overstorten Kruisbeemd

Het verminderen van wateroverlast door 2 lokale ingrepen. Enerzijds het aanpassen van de bestaande overstortconstructie thv Kruisbeemd waardoor de overstortdrempel wordt verlengd. Anderzijds wordt ter hoogte van de Antwerpsesteenweg een nieuwe overstortconstructie voorzien op de bestaande collector. Tegelijkertijd dient samen met deze werken de Edegemse Beek te worden geruimd en verbreed.
Publicatie23-03-2018
Deadline27-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van afvalwaterleidingen (45232411)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Rectificatie

Woonhaven Antwerpen
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning (45331000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Stad Gent
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Schoolgebouwen (45214200)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)

Aankondiging van een opdracht

Schoolbestuur De Zaaier VZW

Dakwerken aan het schoolgebouw van de Vrije Basisschool Kouterkind Merkem, gelegen in de Kouterstraat 28B te 8650 Houthulst (Merkem)

Dakwerken aan het schoolgebouw van de Vrije Basisschool Kouterkind Merkem, gelegen in de Kouterstraat 28B te 8650 Houthulst (Merkem). De dakwerken houden o.a. het volgende in: werken aan het hellend dak, isolatiewerken, plaatsen van zonnepanelen.
Publicatie23-03-2018
Deadline03-05-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Arr. Diksmuide (BE252)

Rectificatie

O.L.V. Lyceum
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

IGEAN dienstverlening

selectieleidraad - concurrentiegerichte dialoog realiseren van een zwembad met bijhorende accommodatie gemeente Aartselaar, Hemiksem en Niel

Design, Build (& Maintain) opdracht voor de realisatie van een intergemeentelijk zwembad met bijhorende accommodatie voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel.
Publicatie23-03-2018
Deadline23-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor zwembad (45212212)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Wilrijk – Federale Politie– vervangen dakbedekking

Wilrijk – Federale Politie– vervangen dakbedekking
Publicatie23-03-2018
Deadline06-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking (45261214)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
  • «
  • pagina: 1
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer