Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Registreer je nu!
VZW Werken Glorieux Aankondiging van een gegunde opdracht

WZC De Samaritaan - Bouwen van een WZC met DVC - perceel LIFTEN

WZC De Samaritaan - Bouwen van een WZC met DVC - perceel LIFTEN
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oudenaarde (BE235)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Rectificatie

Overheidsopdracht voor werken van de Nieuwe Wijk

Renovatie van collectieve woninggebouwen (181 woningen) van de « Nieuwe Wijk », Lisonsquare 1-2, Lisonsquare 3-4, Manonsquare 1-6, Bemptlaan 28, Madelonsquare 5-9, Madelonsquare 10-12 en Neerstallesteenweg 240 te 1190 Brussel.
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Vooraankondiging

N42. Rechttrekking Sint-Lievens-Esse+ modernisering van bestaande weggedeelte tussen de Langestraat en de Wittebrug te Zottegem.

N42. Rechttrekking Sint-Lievens-Esse+ modernisering van bestaande weggedeelte tussen de Langestraat en de Wittebrug te Zottegem.
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
IOK Afvalbeheer Aankondiging van een opdracht
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een opdracht

W5193G - Perceel 13A - Bestek TD/70480

W5193G – Uitbreiding O&N1 voor gebouw 402-20 – Onderwijs & Navorsing 1bis, Herestraat 49, 3000 Leuven Perceel 13A: Lichte wanden en verlaagde plafonds Bestek TD/70480
Publicatie19-05-2018
Deadline25-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
VZW Werken Glorieux Aankondiging van een gegunde opdracht

WZC De Samaritaan - Bouwen van een WZC met DVC - perceel CVVK-SAN-ELEK

WZC De Samaritaan - Bouwen van een WZC met DVC - perceel CVVK-SAN-ELEK
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oudenaarde (BE235)
Anderlechtse Haard n.v. Aankondiging van een opdracht
Publicatie19-05-2018
Deadline05-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
AG VESPA Rectificatie

VERBOUWINGSWERKEN TOT HUISVESTING ALGEMENE DIENSTEN STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN Frankrijklei 71-73 2000 Antwerpen

VERBOUWINGSWERKEN TOT HUISVESTING ALGEMENE DIENSTEN STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN Frankrijklei 71-73 2000 Antwerpen
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universiteit Antwerpen Aankondiging van een wijziging

Wijziging van de opdracht 'energieprestatiediensten' in het licht van een aanvullende opdracht

UAntwerpen is op zoek naar een methode om de energiefactuur van de Site te verminderen. De UAntwerpen wens een dienstverlener aan te stellen die de besparing op de energiefactuur garandeert door het verhogen van de efficiëntie en het uitvoeren van creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen. De financiële weerslag van deze maatregelen op de onderhoudsfactuur en op de lopende onderhoudscontracten mag...
Publicatie19-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Stad Leuven Rectificatie
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Rectificatie

Project 20.081C/1 - Bekkevoort, collector Berkstraat

Proj. 20.081C/1 - Bekkevoort, collector Berkstraat · Het opbreken van bestaande rioleringsbuizen, · Het opbreken van rijwegen, lijnvormige elementen en fietspaden; · Het aanleggen van RWA-riolering in open sleuf; · Het aansluiten van huishoudelijke regenwaterafvoeren en slokkers op het RWA-stelsel; · Het bouwen van kopmuren in grachten; · Het profileren van grachten; · Het aanleggen van DWA-rioler...
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Tieltse Bouwmaatschappij Rectificatie

Renovatie van woning tot kantoren - HVAC en SANITAIR

Renovatie van bestaande woning tot kantoren Tieltse Bouwmaatschappij - lot HVAC en SANITAIR
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Tielt (BE257)
Ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49 Aankondiging van een opdracht
Publicatie18-05-2018
Deadline20-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Federaal agentschap voor de kinderbijslag Aankondiging van een opdracht

renovatiewerken van enkele ruimtes voor de Administrateur-Generaal, bijkomende douches, bijkomende vergaderzalen, ontspanningslokalen en borstvoeding...

Deze overheidsopdracht voor werken heeft betrekking op het verbouwen van de lokalen voor de Administrateur-Generaal, bijkomende douches, bijkomende vergaderzalen, rustlokaal en een borstvoedingslokaal in het gebouw van FAMIFED gelegen 1000 Brussel, Trierstraat 70.
Publicatie18-05-2018
Deadline25-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
DPSA vzw Aankondiging van een opdracht

Guldensporencollege Kortrijk Campus Zuid - Elektriciteitswerken

Het wegwerken van alle inbreuken vastgesteld tijdens de elektrische keuring - Vernieuwen van elektrische borden - Vernieuwen van installatiemateriaal - Vernieuwen van verlichting - Vernieuwen van kabels en leidingen naar he type LS0H. Er wordt gestreefd naar een (deels) vernieuwde installatie die ook flexibel is met het oog op latere vernieuwingswerken aan zwak -en sterkstroom. Hiertoe wordt vanaf...
Publicatie18-05-2018
Deadline18-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Aankondiging van een opdracht

BEVEKOM – Basis LtKol Vl Ch ROMAN - Bouw van een parking onder afdak voor de bowsers (tankwagens)

BEVEKOM – Basis LtKol Vl Ch ROMAN - Bouw van een parking onder afdak voor de bowsers (tankwagens)
Publicatie18-05-2018
Deadline10-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Nivelles (BE310)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van de waterdichtheid van het zwembad

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van de waterdichtheid van het zwembad
Publicatie18-05-2018
Deadline30-05-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
De Vlaamse Waterweg nv Rectificatie

Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder

De werken omvatten: - voorbereidende werken (het rooien van bomen en verwijderen van begroeiing, het slopen van woningen/gebouwen, …); - het graven van geulen en kreken; - de aanleg van een nieuwe primaire waterkering; - de aanleg van een verharde berm langsheen de Leidingendam; - het herprofileren van het binnengebied van Prosperpolder-Noord; - het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk.
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Zeeland (NL34)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - FOD Buitenlandse Zaken - dakwerk - lokale reparatie westkant

BRUSSEL - FOD Buitenlandse Zaken - dakwerk - lokale reparatie westkant
Publicatie18-05-2018
Deadline08-06-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie Rectificatie

20771 - Werken voor het vernieuwen en herstellen van dakgoten in zink en PVC te Herentals

20771 - Werken voor het vernieuwen en herstellen van dakgoten in zink en PVC te Herentals van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) voor een periode van 3 jaar beginnend op 01 juni 2018 of de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht (wat het laatst is).
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Rectificatie

DOM-061-14-026/032/035/040/045-Z Werken in 5 smalle straatjes te Gent

Werken in 5 smalle straatjes te Gent, m.n. DOM-061-14-026-Z - Koolsteeg, DOM-061-14-032-Z - Perkamentstraat, DOM-061-14-035-Z - Jan Botermanstraat, DOM-061-14-040-Z - Gillis Coppinsteeg en DOM-061-14-045-Z - Toegang beluik Phoenixstraat
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
stad Kortrijk Aankondiging van een opdracht
Publicatie18-05-2018
Deadline19-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
VLABOTEX vzw Aankondiging van een opdracht

VLABOTEX vzw-OP-Raamovereenkomst met erkende bodemsaneringsdeskundigen

OP met als doel afsluiten raamcontract met 3 EBSD tot uitvoering van individuele dienstenopdrachten : - BBO (kern- en/of pluimzone); - (tussentijdse) monitoring; - BSP (kern- en/of pluimzone), incl. saneringsvisie, stabiliteitsstudies, ontwerp/begeleiding van labo- en pilootproeven, …; - opmaken van bestekken voor pilootproeven en BSW (kern- en/of pluimzone), en grondreiniging; - second opinion...
Publicatie18-05-2018
Deadline06-07-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Rectificatie

DOM-061-13-007-Z Wegenis- en rioleringswerken Vliegtuiglaan en Motorstraat te Gent

Wegenis- en rioleringswerken Vliegtuiglaan en Motorstraat te Gent
Publicatie18-05-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Stad Lokeren Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van LED-verlichting op de buitensportsite H. Geestmolenstraat en Schraagveld Doorslaar - Vereen...

De huidige verlichting op het SK-plein is versleten en aan vervanging toe. Het is de bedoeling om deze verlichting te vervangen door moderne LED-verlichting, specifiek geschikt voor buitensportvelden. Daarnaast wordt er op deze sportsite ook een nieuw voetbal/rugby natuurgrasveld aangelegd (Collegeplein). Hier moeten nieuwe verlichtingspalen en LED-verlichting voorzien worden. Op de sportsite Door...
Publicatie18-05-2018
Deadline15-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2005 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer