Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Registreer

Rectificatie

Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier deelproject 1: realisatie segment 2 & 3 (Vosstraat, Deurne – Oude Steenweg, Boechout)

Deelproject 1: realisatie segmenten 2&3: lengte ca. 3,7km Het project behelst enkel het gedeelte vanaf de spoorbrug aan de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel te Boechout. Het tracé ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Ter hoogte van de grens met Boechout (Koude Beek...
Publicatie09-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

DAB Vloot

Heien van 5 stuks spudpalen ten behoeve van 2 pontons, nl. het SWATH-ponton en het bunkerponton Lore

Het voorwerp van de opdracht is het heien van 5 stuks spudpalen t.h.v. kaai 102 / de Sir Winston Churchillkaai, 8400 Oostende, ten behoeve van 2 reeds bestaande pontons, nl. het SWATH-ponton en het bunkerponton Lore.
Publicatie09-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Haveninstallaties (45244100)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist. (Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)
Publicatie09-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Stad Lokeren
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

Structureel onderhoud verhardingen op het district D311 - Brugge

Her uitvoeren van structurele onderhoudswerken aan de verhardingen gelegen op het districtsterrein van het district Brugge, Koning Albert I laan 293 - 8200 Brugge. Deze opdracht omvat hoofdzakelijk : - het affrezen van bestaande wegenis; - het uitbreken van bestaande wegenis en lijnvormige elementen; - het uitvoeren van kleine aanpassingswerken; - het aanleggen van funderingen; - het aanleggen van...
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Wegwerkzaamheden (45233140)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten (45215140)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Gemeente Kruibeke
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Bio Base Europe Pilot Plant vzw

Beton magazijn BBEPP

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor graafwerken, plaatsing van funderingsplaat en funderingspalen voor een magazijn voor de Pilot Plant
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Betonwerk (45262300)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

bpost

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Algemene aannemingswerken voor het bouwen van een mail center: bouwwerkzaamheden, inrichtingswerken (binnen en buiten), elektriciteitswerken en HVAC werken. Voor meer details zie selectieleidraad (Deel 1 Scope van de opdracht)
Publicatie08-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Schaerbeekse Haard

Afbraak en wederopbouw van 3 appartementsgebouwen in de Vandroogenbroeckstraat 60-62-64 te 1030 Schaarbeek

Afbraak en wederopbouw van 3 appartementsgebouwen in de Vandroogenbroeckstraat 60-62-64 te 1030 Schaarbeek
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Infrabel - Directie Asset Management - Area North West

Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding te Aalter en Beernem.

De huidige opdracht kadert in het totaalproject voor de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. De werken van deze opdracht omvatten hoofdzakelijk:  -de aanleg van nieuwe bedding voor een derde en vierde spoor, inbegrepen de afwatering en geluidsschermen;  -de spooruitrustingswerken (seininrichting, bovenleiding, spoorwerken en kabelwerken) om de hierboven genoemde werken mog...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

AGB Stad Deinze
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van theater (45212322)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Aquafin NV - Directie Asset Management

A0115056 - RWZI Lommel, uitbreiden beluchtingscapaciteit - fijnbellenbeluchting en menging

Het voorwerp van de opdracht betreft de renovatie, uitbreiding en opstart voor het gedeelte van de fijnbellenbeluchting en menging incl. de toebehoren, zoals in onderhavig bestek beschreven. De aanneming omvat alle noodzakelijke zaken om tot een afgewerkt geheel te komen, ook de niet expliciet omschreven zaken. De meerjarige onderhoudsovereenkomst heeft tot doel de beluchtingselementen in voldoend...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Uitrusting voor rioolwaterzuivering (45252130)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

De opdracht omvat de aanleg van een volledig gescheiden stelsel. De opdracht is opgesplitst in 2 aanbestedingsdossiers, zie e-procurement: deel riolering, deel groenaanleg. De infrastructuurwerken omvatten in hoofdzaak: *rooien van beplantingen; *vellen en ontstronken van bomen; *opbreken van verhardingen; *opbreken van lijnvormige elementen; *grondwerken voor aanleg wegenis; *uitgraven voor wate...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Wegenonderhoud (45233141)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Zorgbedrijf Leuven, OCMW-vereniging van publiek recht
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Ruwbouw (45223220)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg

Beringen: N29: Doorstromingsbevorderende maatregelen Paalsesteenweg tussen E313 en N72 Kasteletsingel

De aanneming heeft tot doel: Het heraanleggen van de gewestweg N29 (gaande van de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt van de Katermeerstraat), op grondgebied van de stad Beringen (hoofdzakelijk wegeniswerken, in beperkte mate rioleringswerken).
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (45200000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen - Weg naar Zwartberg

Het doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming van de N76 te Opglabbeek. Meer bepaald op de rotondes ter hoogte van de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat. Aan de rotonde ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal een bypass voorzien worden. Verder worden er de nodige voorzieningen ten behoeve van de afwatering uitgebouwd (grachten, bekkens, rioleringen, …). De rotonde richting de...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen (45233100)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Aquafin NV - Directie Infrastructuur

Project 22.696/1 (B217168) - Londerzeel, Aansluiting Lakeman - Linde via Drietorenstraat - Ursene Watermolenstraat - Lakeman

Voorbereidende werken • Alle straten, opbraakwerken rijwegverharding en/of voet- en fietspadverhardingen • Drietorenstraat, rooien van bomen en struiken • Kasteelstraat, rooien van bomen en struiken Rioleringswerken • Ursene, aanleg DWA-leiding ø250mm gres over een lengte van 780m • Ursene, aanleg RWA-leiding ø400mm gewapend beton over lengte van 72m • Ursene, profileren bestaande grachten • Ursen...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van afvalwaterleidingen (45232411)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg

E314: Renovatie wegverharding + aanleg derde rijstrook

Het doel van de aanneming is de aanleg van een volledig nieuwe wegopbouw van de E314 van kmpt. 31.250 tot kmpt. 37.250 in beide rijrichtingen.
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van snelweg (45233110)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Gemeente Lochristi
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van fietspad (45233162)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Gemeente Diepenbeek
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Verbouwingswerkzaamheden (45262700)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

SCL LE LOGIS

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen.

Koolmonoxidebestrijding in 376 huizen inzake conformiteit van de verwarmingsinstallaties.
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

UVC Brugmann
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Installeren van centrale verwarming (45331100)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Gemeente Lummen
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)

Rectificatie

AZ DELTA

AZ Delta Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Perceel 3.5 - Voltooiing BU2
Publicatie06-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) -
  • «
  • pagina: 1
Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer