Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.
Miasto Katowice / Tramwaje Śląskie S.A. Aankondiging van een wijziging

Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Brynów w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki system zintegrowanych węzłów przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla...

Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Brynów w rejonie istniejącej pętli tramwajowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci. Zakres Miasta Katowice – opisany w punkcie 10 SIWZ. Zakres Tramwajów Śląskich – opisany w punkcie 10 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają – dokumen...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen (45233100)
Regiocode (NUTS) Katowicki (PL22A)
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden I Aankondiging van een wijziging
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Overige elektrische installatiewerkzaamheden (45317000)
Regiocode (NUTS) Dresden (DED2)
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Aankondiging van een wijziging

Реконструкция на гарови комплекси „Подуяне“, „Искър“ и „Казичене“ по 3 обособени позиции

Приемно здание „Подуяне“ — пътническа е със ЗП 1 085 м2, РЗП 1 811 м2 и сутерен с площ 936 м2. Реконструкцията и модернизацията на приемното здание на жп гарата включва изпълнението на следните основни дейности: изготвяне и съгласуване на работно проектиране, работни чертежи и детайли по всички части на техническия проект за гара „Подуяне“ в съответствие с изискванията на възложителя и въз основа...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van gebouwen (45210000)
Regiocode (NUTS) София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)
„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД Aankondiging van een gegunde opdracht

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“...

Строителни работи в болнични звена и обекти в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД с предмет „Ремонт на щрангове в баните, болничните стаи и помещения на детско интензивно отделение, база 1 на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“ съгласно количествена сметка, приложена към поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Пловдив (Plovdiv) (BG421)
„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД Aankondiging van een gegunde opdracht

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“...

Строителни работи в болнични звена и обекти в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД с предмет „Строително-монтажни работи в перилен блок, звено „Пералня шивалня“ към „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“ съгласно количествена сметка, приложена към поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Пловдив (Plovdiv) (BG421)
Caerphilly County Borough Council Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamic Purchasing System for Grounds Maintenance, Playground and Landscaping Contractors

Award of contracts under the DPS from 14 September 2018 to 31 August 2020.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Uitrusting voor parken en speelplaatsen (43325000)
Regiocode (NUTS) Gwent Valleys (UKL16)
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Aankondiging van een wijziging

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego projektu komunikacji miejskiej – etap IV...

3. Zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z budową nowego systemu odwodnienia torowiska (drenaż); przebudowę przystanków tramwajowych; b) wykonanie sterowania i ogrzewania rozjazdów; c) przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi; d) budowę, przebudowę lub zabezpi...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Loodgieterswerk (45330000)
Regiocode (NUTS) Gdański (PL634)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary Aankondiging van een wijziging

R6 (D6) Nové Strašecí - Řevničov

Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km. Předcházející úsek dálnice D6 je již delší dobu v provozu a je ukončen v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237. Současný provoz je napojen na silnici I/6.Ta byla v minulosti v délce zhruba 1,8 km realizována jako polovina rychlostní komunikace, ale kategorie R4,5/100. Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová - v kategorii R25,5/100.St...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van snelweg (45233110)
Regiocode (NUTS) Karlovarský kraj (CZ041)
Markt Mainleus Aankondiging van een gegunde opdracht

Sanierung und Modernisierung der bestehenden Wohnanlage mit Integrationsprojekt „Hornschuchhausen“ Außenanlagen Parkplatz

Sanierung und Modernisierung der bestehenden Wohnanlage mit Integrationsprojekt „Hornschuchhausen“; Einbau von 24 Wohnungen, einer Sozialstation mit Quartierskonzept, Ausbau der bestehenden Gaststätte mit Konferenz- und Sozialräumen. Gewerk: Ausführung Außenanlagen mit Parkplatz.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van parkeerplaats (45223300)
Regiocode (NUTS) Kulmbach (DE24B)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) LIETUVA (LT)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Atnaujintas varžymasis Nr. 3 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione

Atnaujintas varžymasis Nr. 3 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) LIETUVA (LT)
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht

Întreținere curentă pe timp de vară – parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, anul I-anul IV, pentru DRDP Constanța – l...

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Acorduri - cadru de lucrari avand ca obiect „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Constanta” Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 l...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Onderhoud van hoofdwegen (45233139)
Regiocode (NUTS) ROMÂNIA (RO)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

MegaHub Lehrte Los 3 Trafo- und MS-Anlage

Trafo und Mittelspannungsanlagen.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Overige elektrische installatiewerkzaamheden (45317000)
Regiocode (NUTS) Region Hannover (DE929)
Sorø Kommune Aankondiging van een gegunde opdracht

MU 12 - Diverse murerreparationer

Vrangshøj, Thyrasvej 45 og Sorøhallen, Ringstedvej 20, murerreparationer af ydervægge og sokler m.m.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Metselwerk in baksteen (45262520)
Regiocode (NUTS) Vest- og Sydsjælland (DK022)
Sorø Kommune Aankondiging van een gegunde opdracht

ENTR 18 - Udskiftning af SF belægning, Kløvervænget

Udskiftning af SF belægning og brønd, Kløvervænget.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels (45232000)
Regiocode (NUTS) Vest- og Sydsjælland (DK022)
Sorø Kommune Aankondiging van een gegunde opdracht

TØ 19 - Pedersborghallen - udskiftning af tag

Udskiftning af tagbeklædning på Pedersborghallen, foyer og musik/tumlesal.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Timmer- en schrijnwerk (45422000)
Regiocode (NUTS) Vest- og Sydsjælland (DK022)
Община Варна Aankondiging van een gegunde opdracht

Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособе...

Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на детска ясла № 5 „Чуден свят“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор, находяща се в УПИ V „за детско заведение“ (ПИ10135.3515.771), кв. 1200, 16 м.р. на гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3, гр. Варна“
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Варна (Varna) (BG331)
Община Варна Aankondiging van een gegunde opdracht

Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособе...

Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на детска ясла № 7 „Роза“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ I — „за детска ясла“, кв. 14, 25-и м.р. гр. Варна (10135.2553.81) с адм. адрес ул. „Роза“ № 34, гр. Варна“
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Варна (Varna) (BG331)
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden I Aankondiging van een wijziging
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings (45311000)
Regiocode (NUTS) Dresden (DED2)
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Aankondiging van een wijziging

Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1. etaps” īstenošanai

Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1. etaps” īstenošanai.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Latvija (LV00)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

D1 modernizace - úsek 02, Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice

Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van snelweg (45233110)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

D1 modernizace - úsek 02, Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice

Jednalo se o užší řízení. Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku Exit 21 Mirošovice - Exit 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně i podélné koleje...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Aanleggen van snelweg (45233110)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně. Komunikace II/231 bude na průtah napojena místní komunikací a bude do doby vybudování další části průtahu silnice I/20 tento nahrazovat. Výhledově se tedy počítá s pokračováním průtahu silnice I/20 v Plzni. Celková délka úpravy komunikace I/20 je 1,381 km, celková délka úpravy kom...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně. Komunikace II/231 bude na průtah napojena místní komunikací a bude do doby vybudování další části průtahu silnice I/20 tento nahrazovat. Výhledově se tedy počítá s pokračováním průtahu silnice I/20 v Plzni. Celková délka úpravy komunikace I/20 je 1,381 km, celková délka úpravy kom...
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Aankondiging van een wijziging

Komunalna in prometna ureditev območij št. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, sočasno z gradnjo kanalizacije p...

Komunalna in prometna ureditev območij št. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah na 2000 PE v MOL.
Publicatie29-09-2020
Opdrachtcode (CPV) Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (45200000)
Regiocode (NUTS) SLOVENIJA (SI)