Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college Aankondiging van een gegunde opdracht

Verduurzaming van de verlichting

Het verduurzamen van de verlichting door het leveren van Ledverlichting en vervolgens het installeren van de nieuwe verlichting in de huidige armaturen, op basis van het lichtplan. Binnen de scope: • het aanbieden/verzorgen van de verlichtingsinstallatie; • het afvoeren van de oude verlichtingsinstallatie; • het aanpassen van de elektrische installatie(s); • extra werkzaamheden/kosten voor herposi...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen (31500000)
Regiocode (NUTS) Achterhoek (NL225)
Gemeente Gouda Aankondiging van een gegunde opdracht

bouw- en woonrijp maken van de resterende (nog niet bouw- en woonrijp gemaakte) delen van Deelgebied WG-III van het Plangebied Westergouwe te Gouda en...

De gemeente Gouda (“de Gemeente”) en de combinatie VolkerWessels Vastgoed B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. (“de Combinatie”) beogen om binnen afzienbare termijn voor gezamenlijke rekening en risico opdracht te verstrekken voor het bouw- en woonrijp maken van de resterende (nog niet bouw- en woonrijp gemaakte) delen van Deelgebied WG-III van het Plangebied Westergouwe te Gouda en het bouw- en woonrij...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwrijp maken van terreinen (45100000)
Regiocode (NUTS) Extra-Regio NUTS 1 (NLZ)
PMP.LU / C ACCD - Administration communale de Consdorf Aankondiging van een opdracht

Aménagement d'une aire de jeux à Consdorf

Le marché consiste en une mission d'aménagement d'une aire de jeux au camping à Consdorf.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
ProRail B.V. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Gebied Oost - Realisatie Versnellen IC-Berlijn Fase 1 tijdelijke maatregelen

De aanbesteding vindt plaats als een niet-openbare procedure op grond van het ARN2016 Deel II alsmede de Europese als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling ProRail (EP2019), branchedeel Spooraannemers. Aanleiding Voor het versnellen van de IC-Berlijn moeten aan Nederlandse zijde maatregelen getroffen worden aan de railinfrastructuur en stations. Er is een politieke belofte gedaan...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen (45234000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

57/52/2/20/016 - Vernieuwing Leuven bundel M

De werken zijn opgedeeld in 4 percelen. Ze kaderen in de vernieuwing van de bundel Leuven wegens ouderdom van de sporen en spoortoestellen, alsook om de aansluiting met AB Inbev mogelijk te maken. Perceel 1 - Spoorwerken: opbraak, aanleg van sporen en spoortoestellen Perceel 2 - Seininrichtingswerken: opbraak en aanleg van kabelgoten, bekabeling, voedingsketen, spoorseinen en seininstallaties Perc...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Werkzaamheden voor spoorseinen (45234115)
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) Aankondiging van een wijziging

31074574: renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Civieltechnische en bouwwerkzaamheden (45220000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Aankondiging van een wijziging
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ( Zarzad Dróg Miasta Krakowa ) Aankondiging van een wijziging

Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz infrastrukturą w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci ele...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet (45110000)
Regiocode (NUTS) Dolnośląskie (PL51)
DB Netz AG Aankondiging van een wijziging

ESTW München Ost, VE 06, Oberleitungsanlage, OSE und Speiseleitungen

ESTW München Ost, VE 06, Oberleitungsanlage, OSE und Speiseleitungen
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) München (DE212)
DB Netz AG Aankondiging van een wijziging

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE 15g OLA, Oberleitungsanlage Oberirdisch West, Hauptbaumaßnahme Bauphase 1.2

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE 15g OLA, Oberleitungsanlage Oberirdisch West, Hauptbaumaßnahme Bauphase 1.2
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) München (DE212)
Deutsche Bahn AG Aankondiging van een wijziging

S21, PFA 1.3a, VE 10-Light Los 1 Rohbau, 18FEI32068

S21, PFA 1.3a, VE 10-Light Los 1 Rohbau
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Ruwbouw (45223220)
Regiocode (NUTS) Stuttgart (DE11)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Umbau VST Dortmund, VP 11, EEA - Beleuchtung und 50 Hz-Versorgung, Ausrüstung Trafostation

Im Zuge der Modernisierung der Bahnsteige und der vorhandenen Personenunterführung sowie weiterer div. Neubauten an der Verkehrsstation Dortmund Hbf, ist die Energieversorgung für den Dortmunder Hbf an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Hierzu ist der Neubau von mehreren Hauptverteilungen und Unterverteilungen sowie deren verkabelungstechnische Anbindung an eine neue Trafostation der DB...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Perronverlichting (31527270)
Regiocode (NUTS) Duisburg (DEA12)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Umbau VST Dortmund, VP 11, EEA - Beleuchtung und 50 Hz-Versorgung, Ausrüstung Trafostation

Im Zuge der Modernisierung der Bahnsteige und der vorhandenen Personenunterführung sowie weiterer div. Neubauten an der Verkehrsstation Dortmund Hbf, ist die Energieversorgung für den Dortmunder Hbf an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Hierzu ist der Neubau von mehreren Hauptverteilungen und Unterverteilungen sowie deren verkabelungstechnische Anbindung an eine neue Trafostation der DB...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Perronverlichting (31527270)
Regiocode (NUTS) Duisburg (DEA12)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Umbau VST Dortmund, VP 11, EEA - Beleuchtung und 50 Hz-Versorgung, Ausrüstung Trafostation

Im Zuge der Modernisierung der Bahnsteige und der vorhandenen Personenunterführung sowie weiterer div. Neubauten an der Verkehrsstation Dortmund Hbf, ist die Energieversorgung für den Dortmunder Hbf an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Hierzu ist der Neubau von mehreren Hauptverteilungen und Unterverteilungen sowie deren verkabelungstechnische Anbindung an eine neue Trafostation der DB...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Perronverlichting (31527270)
Regiocode (NUTS) Duisburg (DEA12)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Umbau VST Dortmund, VP 11, EEA - Beleuchtung und 50 Hz-Versorgung, Ausrüstung Trafostation

Im Zuge der Modernisierung der Bahnsteige und der vorhandenen Personenunterführung sowie weiterer div. Neubauten an der Verkehrsstation Dortmund Hbf, ist die Energieversorgung für den Dortmunder Hbf an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Hierzu ist der Neubau von mehreren Hauptverteilungen und Unterverteilungen sowie deren verkabelungstechnische Anbindung an eine neue Trafostation der DB...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Perronverlichting (31527270)
Regiocode (NUTS) Duisburg (DEA12)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Installatiewerkzaamheden in de bouw (45300000)
Regiocode (NUTS) Praha (CZ01)
SNCF R Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

MT104 - SJM - Marché équipements ferroviaires

MT104 - SJM - Marché équipements ferroviaires voie et caténaire
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) Savoie (FRK27)
SNCF R Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

MT103 - SJM - Phases 2 à 5

MT103 - SJM - GC Phases 2 à 5
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Civieltechnische en bouwwerkzaamheden (45220000)
Regiocode (NUTS) France (FR)
DB Netz AG Aankondiging van een wijziging

18GEI32052 Hauptbauleistungen im 1. BA Chemnitz Hbf - Chemnitz-Kappel ANO 202 MKA 259

Hauptbauleistungen 1. Bauabschnitt Chemnitz Hbf (a) – Chemnitz-Kappel (a); zweigleisiger, elektrifizierten Abschnitt der Strecke 6258 (inkl. Hp Chemnitz Süd bei km 81,82 und Hp Chemnitz Mitte beikm 82,98; excl. Maßnahmen an der EÜ Beckerstraße km 82,360 /Chemnitztalviadukt sind im 1. BA nicht vorgesehen!). — Ersatzneubau von 4 EÜ (als WiB), Rückbau von 1 EÜ und bauliche Maßnahmen an 1 EÜ mit Stütz...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Kabeldoorvoerbuizen (44322100)
Regiocode (NUTS) Chemnitz (DED41)
University of Limerick Aankondiging van een gegunde opdracht

New Student Centre Completion Contract 2022 at UL

New Student Centre Completion Contract 2022 at UL - Main Contractors
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van gebouwen (45210000)
Regiocode (NUTS) Éire/Ireland (IE)
University of Limerick Aankondiging van een gegunde opdracht

New Student Centre (Completion Contract)

The New Student Centre comprises the construction of a three storey over partial basement Student Centre, floor area approximately 3,600 m2, providing a foyer space, auditorium (150seat), meeting rooms, offices, a shop and coffee dock, along with new landscape paving and external works including enclosed bicycle shelters.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van gebouwen (45210000)
Regiocode (NUTS) Éire/Ireland (IE)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dlaždičské práce a drobné úpravy povrchů na tramvajových tratích

Předmětem plnění této VZ je provádění dlaždičských prací, drobných úprav povrchů na tramvajových tratích a dalších nezbytných činností (asfaltérských prací vč. plentování, provádění zálivky, údržby kolejí a dodávky souvisejícího nezbytného stavebního materiálu).
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van ballast (45234130)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

18GEI31064 Erneuerung 7 EÜ Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz und HP Anger-Crottendorf MKA 297.2

Erneuerung von 7 Stück Eisenbahnüberführungen (EÜ Oststraße; EÜ Zweinaundorfer Straße; EÜ Rietzschkebach; 2 Stück EÜ Zweenfurther Straße; 2 Stück EÜ Cunnersdorfer Straße) und Neubau Stützwände Grobmassen: Bodenaushub 28.400 m³, Baugrubenverbau 6.800 m², 3 Stück Hilfsbrücken, Hinterfüllung/Verfüllung Baugruben 21.200 m³, Rückbau Widerlager 6.800 m³, Rückbau Stahlüberbauten 800 t, Neubau Bohrpfähle...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Bautzen (DED2C)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

18GEI31064 Erneuerung 7 EÜ Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz und HP Anger-Crottendorf MKA 325

Erneuerung von 7 Stück Eisenbahnüberführungen (EÜ Oststraße; EÜ Zweinaundorfer Straße; EÜ Rietzschkebach; 2 Stück EÜ Zweenfurther Straße; 2 Stück EÜ Cunnersdorfer Straße) und Neubau Stützwände Grobmassen: Bodenaushub 28.400 m³, Baugrubenverbau 6.800 m², 3 Stück Hilfsbrücken, Hinterfüllung/Verfüllung Baugruben 21.200 m³, Rückbau Widerlager 6.800 m³, Rückbau Stahlüberbauten 800 t, Neubau Bohrpfähle...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Bautzen (DED2C)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

18GEI31064 Erneuerung 7 EÜ Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz und HP Anger-Crottendorf MKA 301

Erneuerung von 7 Stück Eisenbahnüberführungen (EÜ Oststraße; EÜ Zweinaundorfer Straße; EÜ Rietzschkebach; 2 Stück EÜ Zweenfurther Straße; 2 Stück EÜ Cunnersdorfer Straße) und Neubau Stützwände Grobmassen: Bodenaushub 28.400 m³, Baugrubenverbau 6.800 m², 3 Stück Hilfsbrücken, Hinterfüllung/Verfüllung Baugruben 21.200 m³, Rückbau Widerlager 6.800 m³, Rückbau Stahlüberbauten 800 t, Neubau Bohrpfähle...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Bautzen (DED2C)
truck tower-crane sharing