Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Aankondiging van een gegunde opdracht

31109076: Civiel NN

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, districten Noord Nederland West en Oost. Dit voor de periode van 2021 — 2026 (5 jaar) met de optie om eenmaal te verlengen met 3 jaar.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Onderhoud van hoofdwegen (45233139)
Regiocode (NUTS) Noord-Nederland (NL1)
BELGOPROCESS NV Aankondiging van een gegunde opdracht

R.O.K. MECHANISCH ONDERHOUD NOODAGGREGATEN

De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar, met 1 deelnemer, voor het mechanisch onderhoud van de vaste en mobiele noodaggregaten op Belgoprocess. Dit omvat het uitvoeren van het preventief onderhoud, het curatief onderhoud, het stand-by zijn en het uitvoeren van interventies en herstellingen. De dienstverlener verplicht zich ertoe om de noodaggregaten volgens de richtl...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Noodstroombenodigdheden (31682530)
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Pidpa Aankondiging van een gegunde opdracht

Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken in Ongelberg, Krommepad, Sinterveld(deel),Vogelsberg(deel) (Aanleg van riolering (2DWA-systeem))

Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken in Ongelberg, Krommepad, Sinterveld(deel),Vogelsberg(deel) (Aanleg van riolering (2DWA-systeem))
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Hoofdleidingen voor riolering (44130000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Gemeente Zwolle Aankondiging van een gegunde opdracht

Bouwrijp maken Tippe tweede fase

De nieuwe woningen en voorzieningen in De Tippe worden gebouwd aan de westzijde van Stadshagen, dicht bij de IJssel en naast de wijk Westenholte. In totaal worden er ca. 1250 woningen gebouwd in de Tippe. Kwaliteit en duurzaamheid staan net als in de andere buurten in Stadshagen voorop. De Tippe moet een duurzame leefomgeving worden waarbij thema's als duurzaamheid, klimaat, circulariteit en mobil...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwrijp maken van terreinen (45100000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Université catholique de Louvain Aankondiging van een gegunde opdracht

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRES DANS LE BATIMENT SH09 COLLEGE ERASME A LOUVAIN-LA-NEUVE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRES DANS LE BATIMENT SH09 COLLEGE ERASME A LOUVAIN-LA-NEUVE
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Loodgieterswerk (45330000)
Regiocode (NUTS) Arr. Nivelles (BE310)
MRMP-I/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes Rectificatie

BEAUVECHAIN – Base LCL Avi Ch Roman – Construction d’un complexe Horeca centralisé

BEAUVECHAIN – Base LCL Avi Ch Roman – Construction d’un complexe Horeca centralisé
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Région wallonne (BE3)
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Programma's Rectificatie

BEAUVECHAIN – Basis Lt.Kol Vl Ch Roman – Nieuwbouw centraal horeca-complex

BEAUVECHAIN – Basis Lt.Kol Vl Ch Roman – Nieuwbouw centraal horeca-complex
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Région wallonne (BE3)
De Vlaamse Waterweg nv Rectificatie

Albertkanaal – Gemeente Schoten en Wijnegem, Stad Antwerpen: Riolerings- en wegenwerken Metropoolstraat fase II, Hoogmolendijk, Korte Braamstraat; afb...

De oude Hoogmolenbrug zal afgebroken worden. Het omliggende wegennet zal heraangelegd worden, rekening houdend met de verkeerssituatie over de nieuwe Hoogmolenbrug. Bij deze wegeniswerken zal ook de riolering heraangelegd worden. Ook zullen er wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden op de Metropoolstraat, dit van aan de Straalstraat tot net voorbij de Kruiningenstraat.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Civieltechnische en bouwwerkzaamheden (45220000)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
MRMP-I/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes Rectificatie

MARCHE-EN-FAMENNE - Camp Roi Albert: Construction d'un complexe HORECA centralisé

MARCHE-EN-FAMENNE - Camp Roi Albert: Construction d'un complexe HORECA centralisé
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Programma's Rectificatie

MARCHE-EN-FAMENNE - Kamp Koning Albert: nieuwbouw van een gecentraliseerd HORECA complex

MARCHE-EN-FAMENNE - Kamp Koning Albert: nieuwbouw van een gecentraliseerd HORECA complex
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
Intercommunale IDEA - DER Rectificatie

ESTINNES - Amélioration des voiries, assainissement et remplacement des conduites d’alimentation en eau potable d’Haulchin

Le présent marché a pour objet : - la construction d’une station d’épuration et l’établissement de collecteurs d’adduction ; - la reconstruction complète des voiries à la rue du Tombois, rue Castaigne, rue des Combattants et rue Cauchie ; - le remplacement des conduites d’alimentation en eau potable ; sur le territoire de la commune de Estinnes, section Haulchin. Le marché se divise en deux lots d...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (45232420)
Regiocode (NUTS) Arr. Mons (BE323)
Société Wallonne du Crédit Social Rectificatie

Marché de travaux, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des niveaux rez et rez+1 et l’extension du siège social de la Société Wa...

Marché de travaux en trois lots, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des niveaux rez et rez+1 ainsi que l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit Social. Le projet est composé de 3 lots : - Lot 1 : Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3 - Lot 2 : Techniques Spéciales - Lot 3 : Ascenseurs Le but du projet est de réaliser, dans le respect des délai...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen (45262800)
Regiocode (NUTS) Arr. Charleroi (BE32B)
VILLE D'EUPEN Rectificatie

Transformation du ZAWM en école de ménage et CPAS à EUPEN

Transformation du ZAWM en école de ménage et CPAS à EUPEN
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van elektrische fittings (45311200)
Regiocode (NUTS) Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
Gemeente Nieuwegein Aankondiging van een opdracht

Bouwteam - Vernieuwing stadshuis Nieuwegein

We veranderen het Stadshuis dus in een levendige plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over meedoen, leven en wonen in Nieuwegein. Een gezellige plek waar gastvrijheid en gemak voorop staat, waar men graag komt en waar altijd iets te doen is. Deze invulling voor een publiekszone in een stadhuis is nieuw in Nederland. De huidige publieke ruimte functioneert vooral als leeg verkeersgebied. He...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (45200000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
ProRail B.V. Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

Marktconsultatie - MARKTCONSULTATIE Landelijk - Renovatie eet- en drinkvoorzieningen kantoorlocaties ProRail (verwachte einddatum: 02-11-2021).

ProRail heeft het voornemen om één integrale opdracht aan te besteden voor het renoveren van de eet- en drinkvoorzieningen van de kantoorlocaties van ProRail: vanaf het ontwerp tot de renovatie, van levering en beheer van keukenapparatuur en oplevering ruimten tot beheer en onderhoud. Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding, wil ProRail graag inzicht krijgen in de markt en de mening van m...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Technische ontwerpdiensten (71320000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Stichting BOOR Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw OBS De Plevier

Betreft Nieuwbouw OBS De Plevier te Hoogvliet
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Gebouwen voor onderwijs en onderzoek (45214000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Bergen op Zoom Aankondiging van een opdracht

Bouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het monumentaal (perceel 1) en niet monumentaal (perceel 2) vastgoed van de gemeente Ber...

Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een raamovereenkomst met één (1) opdrachtnemer per perceel, voor planmatig, preventief, correctief en calamiteitenonderhoud, voor zowel bouwkundige als schilder- en dakwerkzaamheden. Daarnaast wenst de gemeente met onderhavige aanbesteding de volgende doelstellingen te realiseren: Het selecteren van 2 betrouwbare leveranciers (monumentaal & NIET monu...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden (45200000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Politie Nederland Aankondiging van een opdracht

Realisatie nieuwbouw Eenheidsbureau Den Haag

Als onderdeel van het huisvestingsplan voor de eenheid Den Haag is voor de locatie van een nieuwe Eenheidsbureau gekozen voor de locatie Binckhorst perceel 51A te Den Haag. De totale projectomvang is circa 48.000 m2 bvo. Het werk is uitgewerkt op het niveau Technisch Ontwerp (conform de DNR) voorzien van een technische uitwerking conform de Stabu systematiek. Bouwkundig werk, constructies en insta...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Installatiewerkzaamheden in de bouw (45300000)
Regiocode (NUTS) Zuid-Holland (NL33)
SILVA MEDICAL asbl Aankondiging van een opdracht

Marché de travaux ayant pour objet: "La reconstruction de la clinique psychiatrique de la Forêt de Soignes sur le site situé Chaussée de Namur, 201 à...

Ce marché de travaux a pour objet la reconstruction de la clinique psychiatrique de la Forêt de Soignes sur le site situé Chaussée de Namur, 201 à 1300 Wavre.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Belgique/België (BE)
Infrabel - Direction Build Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Accord-cadre de travaux de signalisation. Zone RER et territoire belge. Travaux de câbles et de signalisation.

Cet accord-cadre comprend des travaux de câbles, de télécommunication, d’ECFM et de signalisation pour l’ensemble de la Belgique mais concentrés principalement autour de Bruxelles, ainsi que divers petits travaux connexes de petit génie civil.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Infrabel - Directie Build Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst van seininrichtingswerken. Zone GEN en Belgisch grondgebied. Kabel- en seininrichtingswerken.

Deze raamovereenkomst bestaat uit kabel-, telecommunicatie-, VVDK- en seininrichtingswerken over gans België, maar voornamelijk rond Brussel; alsook diverse samenhangende werken (kleine bouwkundige werken, kabelwerken, werken van hydraulica en wegeniswerken).
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanleg van spoorweg (45234100)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
SOFICO Aankondiging van een opdracht

SOFICO-Direction des routes de Mons (MI06.1) Bail d’entretien général du réseau autoroutier de Mons - 2 LOTS

Le présent marché est un marché de travaux, sujet à commandes, qui a pour objet la réalisation des travaux d'entretien, de jour, de nuit et de week-end dans les districts autoroutiers de la Direction des Routes de Mons en ce compris les accès et sorties ainsi que les bretelles.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Hainaut (BE32)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Aankondiging van een opdracht
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor het verzamelen van straatafval (90511300)
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Aankondiging van een gegunde opdracht

31125450: RECTIFICATIE Selectieve Onttrekking

Na openstelling van de nieuwe Sluis in IJmuiden stroomt een grotere hoeveelheid zout water het Noordzeekanaal binnen. Om verzilting als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe zeesluis tegen te gaan moet de verzilting met een bronmaatregel bestreden worden. De opdrachtnemer dient een constructie te ontwerpen bestaande uit een scherm met een opening tussen de -16 en -23 NAP in de monding van het...
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Waterbouwwerkzaamheden (45240000)
Regiocode (NUTS) IJmond (NL323)
Rijksvastgoedbedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

P-1004254 | Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting staf Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) te Poortugaal

Het hoofdkantoor van de Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) is momenteel gevestigd op de Frederikkazerne in Den Haag. Medio 2022 verhuist de staf van DPO naar de locatie DPO Pernis te Poortugaal. Voor het herhuisvesten van de staf DPO op het DPO depot Pernis dienen dan ook diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd, waaronder uitbreiding en aanpassing van het bestaande kantoorgebouw B7551.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Installatiewerkzaamheden in de bouw (45300000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
truck tower-crane sharing