Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Aankondiging van een wijziging

Oprava živičného povrchu silnice III/26221 Fojtovice - Rychnov

Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice č. III/26221 v úseku Fojtovice - Rychnov, staničení km 5,771 - 7,432
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen (45233100)
Regiocode (NUTS) Ústecký kraj (CZ042)
Rijksvastgoedbedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

19814 | Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie - Fase 1, Regio Oost

Het werk omvat het op grote schaal vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (hierna BMI's) voor gebouwen van het Ministerie van Defensie. Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'specialties' zoals bijv. vliegtuighangars en voorzieningen voor munitieopslag. De eisen voor juridisch verplichte BMI's zijn veelal in het Bouwbesluit 2012 verwoord. Daarnaast...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Technische installaties in gebouwen (71315000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Sykehusinnkjøp HF Aankondiging van een gegunde opdracht

Framework Agreement for the Purchase of Plumbing Works, Oslo Universitetsykehus (Oslo University Hospital)

A large portion of Oslo Universitetsykehus’ (OUS) (Oslo University Hospital's) buildings are characterised by excessive wear and a lack of maintenance over many years. The condition of the buildings, technical installations and other infrastructure varies, but is generally poor. There is a large need for replacement and upgrades. The purpose of the procurement is to enter into framework agreements...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Oslo (NO011)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (i.A. ProRheno) Aankondiging van een gegunde opdracht

ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), M35 – Schlosserarbeiten aus Edelstahl / Stahl feuerverzinkt

ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), M35 – Schlosserarbeiten aus Edelstahl / Stahl feuerverzinkt.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie (45252100)
Regiocode (NUTS) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA (CH0)
Gemeente Den Haag Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktconsultatie Tijdelijke verplaatsing woonboten Conradkade

Deze marktconsultatie is gericht op het verplaatsen van 19 woonboten en het realiseren van een tijdelijke haven voor deze woonboten inclusief voorzieningen. De gemeente Den Haag is voornemens de beschoeiing langs de Conradkade tussen de Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort te vervangen. Om deze vervanging te faciliteren dient een tijdelijke haven te worden gerealiseerd waar de woonbote...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Ondersteunende diensten voor vervoer over water (63720000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Stortinget Aankondiging van een gegunde opdracht

Framework Agreement Technical Ventilation Work — Award of Contract

Call for tenders for a framework agreement regarding maintenance assignments related to ventilation engineering and the purchase of new ventilation installations for Stortinget's properties.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Inspectie van ventilatiesysteem (71315410)
Regiocode (NUTS) Oslo (NO011)
Banca Națională a României Rectificatie

Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați

Execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului „Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați”. Imobilul Agenției Galați este înscris în lista monumentelor istorice având codul GL-II-m-B-03047 și în conformitate cu prevederile art. 36 (1) lit. b), ale Legii 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a anexei Direcției pentru Cultură a județului Galați a Min...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde (45212350)
Regiocode (NUTS) Galaţi (RO224)
S.C. Aquacaraș S.A. Rectificatie

Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița – CS-CL-06

Obiectul contractului il constituie reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, retelelor de distribuție și rețelelor canalizare din Reșița, după cum urmează: — conducte de transport apă potabilă: 1. înlocuirea conductei de transport apă și reabilitare tunel – rest de executat; 2. înlocuirea conductei de transport apă între rezervoarele Lunca Bârzavei și rețeaua de distribuție – rest de e...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater (45231300)
Regiocode (NUTS) Caraş-Severin (RO422)
Erasmus Universiteit Rotterdam Aankondiging van een opdracht

Technisch beheer en onderhoud

Onderhoud en beheer van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en terrein installaties alsmede handyman werkzaamheden. Zie voor beschrijving van de volledige scope 2.1 van de Selectieleidraad. Deze niet-openbare aanbesteding zal volledig via het platform Negometrix verlopen, te bereiken via www.negometrix.com.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten (50800000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. Rectificatie

BC-CL-06 – Reabilitarea aducțiunii de apă brută de la lacul Poiana Uzului la Stația de tratare Cărăboaia

Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-06 Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la lacul Poiana Uzului la Statia de tratare Caraboaia”. Note: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19; 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii sup...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen (45231100)
Regiocode (NUTS) Bacău (RO211)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aankondiging van een opdracht
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Structuurbouw (45223200)
Regiocode (NUTS) Troms (NO072)
Commune d'Aigle — service patrimoine bâti et environnement urbain Aankondiging van een opdracht
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur (45212300)
Regiocode (NUTS) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA (CH0)
Nordland fylkeskommune Aankondiging van een opdracht

Broadband Development with Public Financial Support — Nordland — Second Notice

Nordland County is publishing, on behalf of three municipalities in Nordland, three projects for public financially supported broadband development. Nordland County is responsible for the publication of the projects. However, the participating municipalities are the contract partner for each project. The following municipalities are included in the competition: — Leirfjord, — Lurøy, — Sømna. See t...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Netwerken (32400000)
Regiocode (NUTS) Nordland (NO071)
Hallingdal Renovasjon IKS Aankondiging van een opdracht

Sorting Halls for Waste

The project consists of the construction of two sorting halls for the reception, storage, sorting, grinding, and reloading of some waste fractions, as well as the necessary associated fire system and infrastructure. The sorting halls will be constructed in Kleivi Business Park, next to Hallingdal Renovasjon's existing incineration plant or waste, local waste reception site, and other operational p...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Installeren van telecommunicatie-uitrusting (45314000)
Regiocode (NUTS) NORGE (NO)
Grand Poitiers Communauté urbaine Aankondiging van een opdracht

Amélioration du patrimoine bâti

Accord-cadre à marchés subséquents sans minimum et maximum multi-attributaires de travaux d'une durée d'un an, reconductible trois fois un an.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk (45421150)
Regiocode (NUTS) Vienne (FRI34)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen Aankondiging van een opdracht

UMIS Umbau und Instandsetzung Spiegelhof, BKP 258 Kücheneinrichtungen

Der Leistung umfasst die Werkplanung, die Produktion, Lieferung und Montage von insgesamt 16 Küchen aus Holzwerkstoff. Es werden 4 verschiedene Küchentypen eingebaut, die sich in Größe und Ausstattung unterscheiden. Der Einbau der Küchen erfolgt in mehreren Etappen. Der Umbau findet bei laufendem Betrieb statt, entsprechend sind den Sicherheitsanforderungen und der Minimierung von Lärmemissionen b...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Plaatsen van inbouwkeukens (45421151)
Regiocode (NUTS) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA (CH0)
Gemeente Opsterland Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw Kindcentrum De Treffer te Gorredijk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het realiseren (bouwkundige werkzaamheden) van de nieuwbouw van kindcentrum De Treffer te Gorredijk.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Schoolgebouwen (45214200)
Regiocode (NUTS) Zuidoost-Friesland (NL126)
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Aankondiging van een gegunde opdracht

AI 2018-0117 Renovatie vervanging kunstgrasvelden 2018 Gemeente Amsterdam

Renovatie vervanging kunstgrasvelden 2018 Gemeente Amsterdam
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Kunstgras (39293300)
Regiocode (NUTS) Groot-Amsterdam (NL329)
Hogeschool Windesheim Aankondiging van een opdracht

Stoffering en binnenzonwering

Windesheim wil een raamovereenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de uitvoering van de levering en het verwerken van stoffering en binnenzonwering. De raamovereenkomst heeft een initiële duur van drie (3) jaar met de mogelijkheid deze tweemaal (2) te verlengen met twee (2) jaar. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van het gunnin...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Tapijten, matten en vloerkleden (39530000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Gemeente Lelystad Aankondiging van een opdracht

Reinigen, preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties

Opdrachtgever is voornemens het reinigen, preventief en correctief onderhoud aan diverse riooltechnische installaties (zijnde drukriool-, hoofdriool-, tunnel-, opvoer- en drainagegemalen) binnen haar grondgebied te laten uitvoeren door een marktpartij.
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie (45259100)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Aankondiging van een gegunde opdracht

31143301: GOVa 6b: baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland, fase 2

Dit project betreft baggerwerkzaamheden op de vaarwegen in Limburg en Noord-Brabant. Tevens dienen enkele gesignaleerde knelpunten te worden opgelost die de bevaarbaarheid op het traject Weurt – Ternaaien beperken voor klasse Vb schepen. Door het uitvoeren van de werkzaamheden voldoen de betreffende locaties weer aan het nautische profiel en zijn ze gesch...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Graafwerkzaamheden en grondverzet (45112000)
Regiocode (NUTS) ZUID-NEDERLAND (NL4)
Gemeente Deventer Aankondiging van een opdracht

Twee fasen contract Raamovereenkomst COH KOH Deventer

De gemeente Deventer start een aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een huisaannemer die op basis van een nader op te stellen raamovereenkomst klein onderhoud en calamiteiten onderhoud in haar openbare ruimte gaat uitvoeren. De opdracht betreft calamiteitenonderhoud, klein onderhoud aan elementenverhardingen, aanleg van nieuwe inritten, aanleg van nieuwe huisaansluit...
Publicatie21-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden (45233222)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
EG.D, a.s. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Elektromontážní práce VN, NN v období 2018 - 2020

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním údržby, oprav a odstraňování poruch na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, zajištění realizace liniových staveb na napěťové hladině VN, NN a zajištění realizace DTS, včetně dod...
Publicatie20-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen (45231400)
Regiocode (NUTS) Kraj Vysočina (CZ063)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Aankondiging van een wijziging

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projektkeretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a sze...

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak: Szennyvízcsatorna hálózat építése: Házi bekötések száma: 116 db Gravitációs gerincvezeték hossza: 4 147 fm Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és Korszerűsítése: Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 27 197 LE Hidraulikai kapacitás: 5 52...
Publicatie20-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Vernieuwen van rijbaanwegdek (45233223)
Regiocode (NUTS) Baranya (HU231)
URM Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Travaux aériens — alimentation d'une unité de production de biogaz par création d'une ligne HTA et renforcement du réseau (HT)

Travaux aériens — alimentation d'une unité de production de biogaz par création d'une ligne HTA et renforcement du réseau (HT).
Publicatie20-01-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van elektrische bedrading (45311100)
Regiocode (NUTS) Moselle (FRF33)