Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Koninklijk Paleis - Vervanging van de toegangsdeur chauffeurs Theresianen

BRUSSEL - Koninklijk Paleis - Vervanging van de toegangsdeur chauffeurs Theresianen

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
21-12-2017
Deadline
17-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël DEPLANCKE
Telefoon
+32 470802311
Fax
-
E-mail
michael.deplancke@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294708