MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Aankondiging van een opdracht

GROBBENDONK – Kwartier Den Troon - Realisatie van een geconditioneerde opslagruimte voor opslag van gevechtsrantsoenen en water

GROBBENDONK – Kwartier Den Troon - Realisatie van een geconditioneerde opslagruimte voor opslag van gevechtsrantsoenen en water

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
De Baer Mathieu Frans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek

Vakbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D