Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

BU I&S/50 0002017/1W036 - De realisatie van de EMU voor rivier-waterbehandelingsinstallatie UF-OO te Wielsbeke

De Watergroep bouwt een effluentrecuperatieinstallatie met als ruwwaterbron rivierwater uit de Leie te Wielsbeke.
De effluentbehandelingsinstallatie bevat een ultrafiltratie en een omgekeerde osmose installatie inclusief alle
randapparatuur, opslag en piping. Er wordt een hogedrukpomping voorzien die het gezuiverd water naar het
interne distributienet verpompt.
Het project omvat:
- bouw van de effluentbehandelingsinstallatie UF OO
- leggen van bovengrondse en ondergrondse leidingen
- bouw van drie opslagvaten voor filtraat- en proceswater
1 x 500 m3 OO permeaat
1 x 100 m3 deminwater
1 x 100 m3 UF filtraat
- hydrofoor
- indienstname

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ortwin Deroo

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie inschrijvingsformulier

Economische en financiële draagkracht

Zie inschrijvingsformulier

Vakbekwaamheid

Zie inschrijvingsformulier.
- Voor de elektromechanische uitrusting: L (algemene aannemingen van hydromechanische
uitrustingsinstallaties), L2 (uitrusting van pomp- en turbinestations), P2 (elektrische en elektromechanische
installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties) of V (installaties voor
waterzuivering). Vereiste minimuneisen: De criteria bestaat ondermeer uit het voorleggen van een lijst van
referenties van gelijkaardige realisaties die toelaten de deskundigheid en ervaring met de techniek van de
inschrijver te beoordelen. De technische competenties, vakbekwaamheid, uitrusting en personeelsterkte voor
het voorliggende project.