Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Gent - Federale politie - Asbestverwijdering

Gent - Federale politie - Asbestverwijdering

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest
45262600 - Diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262640 - Milieubeschermingswerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Peter Van Vaerenbergh

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
detailmeetstaat
In plaats van
01.13.31 Manuren afbraak
omschrijving u aantal totaal
64,00 x 8 512,00
Totaal VH u 512,00
Te lezen
01.13.31 Manuren afbraak
omschrijving u
Totaal VH u 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
samenvattende inventaris
In plaats van
69.000 01.13.31 Manuren afbraak "
VH" u 512,000
Te lezen
69.000 01.13.31 Manuren afbraak "
VH" u 8,000
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
20-12-2016 10:00
Te lezen
10-01-2017 11:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
20-12-2016 10:00
Te lezen
10-01-2017 11:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
20-12-2016 10:00
Te lezen
10-01-2017 11:30