Geelse Huisvesting C.V.B.A.
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van 6 woongelegenheden

Bouwen van 6 woongelegenheden, Tempels 18-20-22-24 te 2200 Herentals (Morkhoven)

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Geelse Huisvesting C.V.B.A.
Postadres
Kameinestraat 3, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marlies Carnas

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4