Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

DENDERMONDE - FOD JUSTITIE - Leveren en plaatsen van splitunit 1,5 kW

DENDERMONDE - FOD JUSTITIE - Leveren en plaatsen van splitunit 1,5 kW

Datum van verzending van deze aankondiging
25-08-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
12-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Meskens Joachim
Telefoon
+32 92676761
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283454