Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.927/1 - Zonnebeke, Aansluiting Frezenberg Zuid via Tresoriestraat

Project 22.927/1 - Zonnebeke, Aansluiting Frezenberg Zuid via Tresoriestraat
Beschrijving der werken :
- Archeologisch onderzoek
- Voorbereidende werken.
- Uitvoeren van topografische verrichtingen.
- Het in functie houden van de bestaande afwatering.
- Opbraak en herstel van bestaande verhardingen en hun funderingen.
- Het aanleggen van riolering in open sleuf, d250 – d400, met bijhorende geprefabriceerde toegangsputten.
- Het herprofileren van bestaande grachten.
- Het aanleggen van nieuwe grachten met oeverversteviging.
- Het bouwen van kopmuren.
- Werfsignalisatie

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Wijzigingen bestek en meetstaat.