Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.927/1 - Zonnebeke, Aansluiting Frezenberg Zuid via Tresoriestraat

Project 22.927/1 - Zonnebeke, Aansluiting Frezenberg Zuid via Tresoriestraat
Beschrijving der werken :
- Archeologisch onderzoek
- Voorbereidende werken.
- Uitvoeren van topografische verrichtingen.
- Het in functie houden van de bestaande afwatering.
- Opbraak en herstel van bestaande verhardingen en hun funderingen.
- Het aanleggen van riolering in open sleuf, d250 – d400, met bijhorende geprefabriceerde toegangsputten.
- Het herprofileren van bestaande grachten.
- Het aanleggen van nieuwe grachten met oeverversteviging.
- Het bouwen van kopmuren.
- Werfsignalisatie

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Wijzigingen bestek en meetstaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!