Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Tijdelijke wegsignalisatie voor uitvoeren werken aan kunstwerken in de area North-West

De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
• Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van tijdelijke wegsignalisatie;
• Gebeurlijk verplaatsen van de tijdelijke wegsignalisatie afhankelijk van het geval en kant van de werf;
• Het aanvragen van de nodige vergunningen bij de bevoegde diensten;
• Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van aankondigingsborden i.v.m. werken uitgevoerd door Infrabel.


Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2018
Publicatiedatum
05-12-2018
Deadline
09-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mireille.jacques.526@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek artikel 67 - uitsluitingsgronden

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek artikel 70. De inschrijver moet beschikken over een ervaring met gelijkaaridge diensten. Daartoe moet de inschrijver een lijst bijvoegen met referenties van minimum 2 opdrachten die gedurende 3 jaar voorafgaand aan de datum van opening van de offertes werden uitgevoerd. In deze lijst moet worden vermeld: de referentienummers van de opdrachten, de omschrijving van de opdrachten, de bedragen, de uitvoeringsdata, de gegevens van opdrachtgever en de gegevens van de contactpersoon.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!