Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 23.301/1 - Kruibeke, Aansluiting Sterhoek (deel N419)

Project 23.301/1 - Kruibeke, Aansluiting Sterhoek (deel N419)
• Aanbrengen van de omleidingen en signalisatie
• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
• opbreken van bestaande buizen en toegangs- en verbindingsputten
• aanleggen van rioleringen in open sleuf
• maken van toegangs- en verbindingsputten: prefab en ter plaatse gestort beton
• maken van pompstations en overstorten
• maken van huis- en kolkaansluitingen
• uitvoeren van rioolrenovaties met TUB
• plaatsen van ter plaatse vervaardigde en geprifabriceerde betonnen trottoirbanden en kantstroken
• aanleggen van onderfundering en fundering
• maken van nieuwe verhardingen in asfalt, kassei, steenslag en betonstraatstenen
• aanbrengen van verfmarkeringen en thermoplastische markeringen
• maken van fietspaden in asfaltverharding
• verbreden van de rijweg in betonverharding

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : wijzigingen meetstaat en plannen. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met dit
terechtwijzend bericht nr 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!