Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 23.301/1 - Kruibeke, Aansluiting Sterhoek (deel N419)

Project 23.301/1 - Kruibeke, Aansluiting Sterhoek (deel N419)
• Aanbrengen van de omleidingen en signalisatie
• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
• opbreken van bestaande buizen en toegangs- en verbindingsputten
• aanleggen van rioleringen in open sleuf
• maken van toegangs- en verbindingsputten: prefab en ter plaatse gestort beton
• maken van pompstations en overstorten
• maken van huis- en kolkaansluitingen
• uitvoeren van rioolrenovaties met TUB
• plaatsen van ter plaatse vervaardigde en geprifabriceerde betonnen trottoirbanden en kantstroken
• aanleggen van onderfundering en fundering
• maken van nieuwe verhardingen in asfalt, kassei, steenslag en betonstraatstenen
• aanbrengen van verfmarkeringen en thermoplastische markeringen
• maken van fietspaden in asfaltverharding
• verbreden van de rijweg in betonverharding

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : wijzigingen meetstaat en plannen. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met dit
terechtwijzend bericht nr 1.