Aankondiging van een opdracht

herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten max oppervlakte 40m²

herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten max oppervlakte 40m²

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Ninove
Postadres
Centrumlaan 100, 9400 Ninove, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Wendy Van Eeckenrode

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest RSZ

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: Klasse 1 - C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!