Stad Ninove
Aankondiging van een opdracht

herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten max oppervlakte 40m²

herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten max oppervlakte 40m²

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Ninove
Postadres
Centrumlaan 100, 9400 Ninove, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Wendy Van Eeckenrode

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest RSZ

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: Klasse 1 - C