Rectificatie

Onderhouds- en aanpassingswerken aan wegen, trottoirs, riolen, straatkolken en aanverwanten 2018 - aanstellen aannemer

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Halle
Postadres:
Oudstrijdersplein 18
Plaats:
Halle
Postcode:
1500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
info@halle.be

Overige nadere inlichtingen

Nieuw document opgeladen.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!