Stad Halle

Rectificatie

Onderhouds- en aanpassingswerken aan wegen, trottoirs, riolen, straatkolken en aanverwanten 2018 - aanstellen aannemer

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Halle
Postadres:
Oudstrijdersplein 18
Plaats:
Halle
Postcode:
1500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
info@halle.be

Overige nadere inlichtingen

Nieuw document opgeladen.

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer