cvba Vivendo
Aankondiging van een opdracht

Renovatie Zilverpand Brugge : renovatie gevels + buitenschilderwerken

Renovatie gevels + buitenschilderwerken, Zilverpand Brugge

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
16-12-2015 om 08:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Vivendo
Postadres
Magdalenastraat 20 bus 1, 8200 St.-Andries, BE
Ter attentie van
Marc Staelens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Economische en financiële draagkracht

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Vakbekwaamheid

De wettelijke bepalingen zoals vermeld in het typebestek van de VMSW zijn van toepassing.

Attest betreffende uitvoering gelijkaardige renovatie bestemd voor een openbaar bestuur van een gelijkaardige programmatorische en technische complexiteit : 3 attesten door de opdrachtgever ondertekend ter algemene tevredenheid en uitvoering binnen opgelegde uitvoeringstermijn toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

Categorie D21, klasse 4