Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.593/1 (1498.6-22.593-W213087-R000964) - Torhout, aansluiting Koddaardstraat-Bollestraat + project 22.140 op 96.572

Project 22.593/1 (1498.6-22.593-W213087-R000964) - Torhout, aansluiting Koddaardstraat - Bollestraat + Project 22.140 op 96.572
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
• opbraak van bestaande wegenis, riolering en toebehoren
• aanleg van rioleringen in open sleuf, van Ø200 tot Ø1200mm, totale lengte 9.426m en rioolaansluitingen
• aanleg van rioleringen in open sleuf, koker sectie 1500 x 800, totale lengte 140m en rioolaansluitingen
• aanleg van rioleringen in open sleuf, van ellipsvormige buizen 1950x1150, totale lengte 31m en rioolaansluitingen
• aanleg van doorpersing Ø700mm, totale lengte 72m
• aanleg van persleiding in open sleuf, Øu110mm, totale lengte 892m
• aanleg van persleiding in open sleuf, Øu125mm, totale lengte 407m
• aanleg van drukriolering, Øu63mm, totale lengte 848m
• bouw van 5 pompstations, 3 overstorten en aanpassen bestaand overstort
• aanleg van een bufferbekken en nieuwe grachten
• aanleg van onderfunderingen en funderingen
• lijnvormige elementen in geprefabriceerd beton en ter plaatse vervaardigd beton
• verhardingen in cementbetonverhardingen, bitumineuze verhardingen en bestratingen

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen. Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht nr. 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!