Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.593/1 (1498.6-22.593-W213087-R000964) - Torhout, aansluiting Koddaardstraat-Bollestraat + project 22.140 op 96.572

Project 22.593/1 (1498.6-22.593-W213087-R000964) - Torhout, aansluiting Koddaardstraat - Bollestraat + Project 22.140 op 96.572
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
• opbraak van bestaande wegenis, riolering en toebehoren
• aanleg van rioleringen in open sleuf, van Ø200 tot Ø1200mm, totale lengte 9.426m en rioolaansluitingen
• aanleg van rioleringen in open sleuf, koker sectie 1500 x 800, totale lengte 140m en rioolaansluitingen
• aanleg van rioleringen in open sleuf, van ellipsvormige buizen 1950x1150, totale lengte 31m en rioolaansluitingen
• aanleg van doorpersing Ø700mm, totale lengte 72m
• aanleg van persleiding in open sleuf, Øu110mm, totale lengte 892m
• aanleg van persleiding in open sleuf, Øu125mm, totale lengte 407m
• aanleg van drukriolering, Øu63mm, totale lengte 848m
• bouw van 5 pompstations, 3 overstorten en aanpassen bestaand overstort
• aanleg van een bufferbekken en nieuwe grachten
• aanleg van onderfunderingen en funderingen
• lijnvormige elementen in geprefabriceerd beton en ter plaatse vervaardigd beton
• verhardingen in cementbetonverhardingen, bitumineuze verhardingen en bestratingen

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen. Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht nr. 1.