Infrabel - Zone Antwerpen
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Besteknr. 57/52/2/15/024. Raamovereenkomst. Vernieuwen van spoorstaven in de hoofdsporen van Area North-East.

Met deze raamovereenkomst wil Infrabel de behoeften aan spoorvernieuwingswerken opvangen in functie van de mogelijkheden van de spoorwegexploitatie. De deelopdrachten bestaan hoofdzakelijk uit :

- Aanleg van spoorstaven;

- Vernieuwen van spoorstaven in overwegen;

- Vernieuwen van overwegbekledingen;

- Aanpassing van de wegenis thv overwegvernieuwingen.


Datum van verzending van deze aankondiging
28-08-2017
Publicatiedatum
28-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Antwerpen
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
10370651.78 EUR
Hoogste offerte
16522777.96 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV Strukton Rail , Burgemeester Maenhautstraat 64, 9820 Merelbeke, BELGIQUE-BELGIË