Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vilvoorde - inrichten trambusstelplaats t.h.v. voormalig (auto)keuringscentrum

Het aanpassen van een voormalig (auto)keuringscentrum naar een trambusstelplaats voor 14 trambussen (bussen met een lengte van 24m en 2 geledingen).

Datum van verzending van deze aankondiging
09-08-2018
Publicatiedatum
09-08-2018
Deadline
18-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Wouter Vanrenterghem
E-mail
wouter.vanrenterghem@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!