Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

23.003/1 & 22.186B/1 (P.006646) - Bocholt, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt & buffergracht Bocholt

Publicatiedatum
16-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-23003+22186Blot1-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Casters Algemene Ondernemingen NV

Kumpen nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291125
Datum van aanmaak
21/12/2017 15:22:12

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Casters Algemene Ondernemingen NV
KBO-nummer
0457.847.819
Postadres
Winterbeeklaan 23
Postcode
3600
Plaats
Genk
Land
BE
Telefoon
+32 89303020
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
2.148.866,86 euro
Aantal documenten
12
Documenten
01 Inschrijvingsbiljet.pdf, 02 Volmacht Kenneth Martens.pdf, 03 NOTA BIJ INSCHRIJVING.pdf, 04 Samenvattende opmetingsstaat CASTERS.pdf, 05 Prijsberekening V&G.pdf, 06 V&G.pdf, 07 GETUIGSCHRIFT VAN ERKENNING.pdf, 08 GECOÖRDINEERDE STATUTEN.pdf, 09 UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER.pdf, 10 GETUIGSCHRIFT NIET-FAILLISEMENT.pdf, 11 SLUITINGSPERIODE 2018.pdf, 12 VERZEKERINGSATTEST.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Kumpen nv
KBO-nummer
0419.914.978
Postadres
Paalsteenstraat 36
Postcode
3500
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11307111
Fax
+32 11235093
Hoofdadres
-
Prijs
2.413.329,63 euro
Aantal documenten
8
Documenten
01 - Kumpen-Inschrijvingsbiljet-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 02 - Kumpen-23003 Meetstaat na TRW1 07022018.xlsm, 02 - Kumpen-Meetstaat-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 03 - Kumpen-Veiligheid-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 04 - Kumpen-Administratieve-Bijlagen-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 05 - Kumpen-Verklaring-Minimumlonen-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 06 - Kumpen-Volmachtdocument-Bocholt-23.003-22.186B.pdf, 07 - Kumpen-Nota-TWB-Bocholt-23.003-22.186B.pdf
Algemene opmerkingen
-