Aankondiging van een opdracht

Vernieuwbouwwerken: Verbouwen van voormalige drukkerij naar schoolgebouw

Vernieuwbouwwerken:
Verbouwen van voormalige drukkerij naar schoolgebouw volgens ontwerp van de architect.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214220 - Bouwen van middelbare school
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Zaventems Vrij Onderwijs (ZAVO)
Postadres
Drossaard Van Ophemlaan 21, 1930 Zaventem, BE
Contactpunt(en)
Derwael Thomas Filip

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Vakbekwaamheid

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!