VZW Zaventems Vrij Onderwijs (ZAVO)
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwbouwwerken: Verbouwen van voormalige drukkerij naar schoolgebouw

Vernieuwbouwwerken:
Verbouwen van voormalige drukkerij naar schoolgebouw volgens ontwerp van de architect.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214220 - Bouwen van middelbare school
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Zaventems Vrij Onderwijs (ZAVO)
Postadres
Drossaard Van Ophemlaan 21, 1930 Zaventem, BE
Contactpunt(en)
Derwael Thomas Filip

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Vakbekwaamheid

Zie administratieve voorwaarden van het bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D