Lies Boelaert architect
Aankondiging van een opdracht

bouw van een klaslokaal bij bestaande school

bouw van een klaslokaal bij bestaande school

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112100 - Graven van geulen
45112600 - Uitgraven en opvullen
45214100 - Kleuterschoolgebouwen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45330000 - Loodgieterswerk
45341000 - Plaatsen van leuningen
45343200 - Installeren van brandblusinstallaties
45261000 - Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261300 - Aanbrengen van slabben en goten
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45261420 - Waterdicht maken
45262100 - Steigerbouw
45262210 - Funderingswerkzaamheden
45262212 - Aanbrengen van wandbekleding, beschotting, grondkeringen
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
45262400 - Optrekken van staalconstructies
45262521 - Bekledingsmetselwerk
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421000 - Bouwtimmerwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421141 - Plaatsen van scheidingswanden
45421144 - Installeren van zonweringen
45421147 - Aanbrengen van roosters
45421146 - Aanbrengen van verlaagde plafonds
45421152 - Aanbrengen van scheidingswanden
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
45422100 - Houtwerk
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45431000 - Tegelwerk
45431100 - Leggen van vloertegels
45432111 - Leggen van flexibele vloerbekleding
45432210 - Aanbrengen van wandbekleding
45440000 - Schilderwerk en beglazing
45442110 - Schilderen van gebouwen
51610000 - Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting
80110000 - Diensten voor kleuteronderwijs
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Lies Boelaert architect
Postadres
schoonderhage 8, 9550 herzele, BE
Contactpunt(en)
Boelaert Lies

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 165000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D, D1, D4, D5, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17, D18, D20, D25, D29, F2, G5, P1