Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

FOD JUSTITIE - Neder-Over-Heembeek - Herstelling vloer van Labo

FOD JUSTITIE - Neder-Over-Heembeek - Herstelling vloer van Labo

Datum van verzending van deze aankondiging
16-08-2017
Publicatiedatum
16-08-2017
Deadline
23-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45262321 - Afreien van vloeren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Burniaux sarah
Telefoon
+32 25416333
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282779