Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Design and Build: De bouw van klaslokalen (fase A) en De verbouwing van de burelen en inkom (fase B) in het Sport Vlaanderen centrum Gent

Design and Build: De bouw van klaslokalen (fase A), en de verbouwing van de burelen en inkom (fase B) in het Sport Vlaanderen Centrum Gent

Publicatiedatum
07-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Standaert peter

Overige nadere inlichtingen

Het bestek nr. 16-gt-002-a-Design and Build vermeldde op pagina 21 de volgende vork: "Voor de realisatie van deze opdracht wordt een budget voorzien dat gelegen is tussen 2.300.000 euro en 2.875.000 euro incl. btw." De opdrachtgever opteert er nu voor om deze vork te verruimen. Om die reden wordt de huidige gunningprocedure afgebroken en wordt een nieuwe gunningprocedure gestart met hetzelfde bestek en een hogere vork. Het besteknummer blijft behouden. Op pagina 21 van het bestek is de nieuwe vork te vinden, gelegen tussen 2.300.000 euro en 3.570.000 euro incl. btw. Door het feit dat een nieuwe gunningprocedure gestart wordt, zal de openingsdatum ook verschuiven van 28 oktober 2016 naar november (zie nieuwe publicatie).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!