NMBS, Directie Stations - District Centrum
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Dagelijks technisch onderhoud van de perrons van het District Centrum.

Dagelijks technisch onderhoud van de perrons District Centrum. Dit onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit metselwerk, schilderwerk, schrijnwerk, staalwerk en dakwerk

Publicatiedatum
24-11-2014
Deadline
18-12-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - District Centrum
Postadres
Fonsnylaan 47B, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vranckx Sandra

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Enige aannemer of tijdelijke vereniging van solidaire aannemers, met de vermelding welke aannemer die aangeduid wordt om de tijdelijke vereniging te vertegenwoordigen. Tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dienen minimaal een interventieverklaring ondertekend door elk lid van de toekomstige tijdelijke vennootschap bij te voegen.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ attest gevoerd worden, die bewijst dat de verplichte bijdragen in regel zijn, of een eenzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd.

Vakbekwaamheid

Klasse: 4, Categorie: D