Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Proces-verbaal van opening van de offertes

Turnhout – FOD Financiën – Renovatie gevel en dak

Publicatiedatum
17-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

VRN-2017-111222-KRVH-51AH-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ArteZ bvba

Bouwwerken De Ruyck BVBA

PIT Antwerpen NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wouter Pereboom
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.regiedergebouwen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282519
Datum van aanmaak
09/06/2017 11:48:11

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ArteZ bvba
KBO-nummer
0809.919.415
Postadres
Donckstraat 28
Postcode
2321
Plaats
Hoogstraten
Land
BE
Telefoon
+32 32977897
Fax
+32 32977897
Hoofdadres
www.artezbouw.be
Prijs
€ 354.596,25 incl. BTW
Aantal documenten
2
Documenten
ArteZ bvba - offerte Financiecentrum.pdf, ArteZ bvba - samenvattende_meetstaat.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Bouwwerken De Ruyck BVBA
KBO-nummer
0880.453.756
Postadres
Edingsesteenweg 509A
Postcode
9400
Plaats
Denderwindeke
Land
BE
Telefoon
+32 54242830
Fax
+32 54242834
Hoofdadres
http://www.bouwwerkenderuyck.be/
Prijs
€ 354.359,24 incl. BTW
Aantal documenten
2
Documenten
Aanbestedingsdossier BDR.pdf, samenvattende_meetstaat.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
PIT Antwerpen NV
KBO-nummer
434.961.955
Postadres
Starrenhoflaan 27
Postcode
2950
Plaats
Kapellen
Land
BE
Telefoon
+32 36051433
Fax
+32 36051476
Hoofdadres
-
Prijs
€ 356.922,30 incl. BTW
Aantal documenten
8
Documenten
Attesten.pdf, Bijlage.pdf, Fin. attesten.pdf, Meetstaat.xlsx, Offerte.pdf, Referenties.pdf, Veiligheid.pdf, Verbintenissen Onderaannemers.pdf
Algemene opmerkingen
-