Scholengroep Sint-Rembert vzw
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en verbouwing schoolgebouw - Spes Nostra Instituut - perceel elektriciteit

Uitbreiding en verbouwing schoolgebouw - Spes Nostra Instituut - perceel elektriciteit

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23, 8820 Torhout, BE
Ter attentie van
Dhr. Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest 3de kwartaal 2016
Fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten volgens artikel 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd. 15.07.2011

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: P1