afdeling Projectrealisatie
Aankondiging van een opdracht

WI 37020.003.103 - WI 2002/2741/03 - ARDOOIE - aanleg publieke ruimte op de wijk Eekhoutstraat - fase 2

WI 2002/2741/03 - WI 37020.003.102 ARDOOIE - aanleg publieke ruimte Eekhoutstraat - fase 2

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
afdeling Projectrealisatie
Postadres
Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Van Erp Diane Melania

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

geldig RSZ-attest

Economische en financiële draagkracht

geldig RSZ attest

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

vereiste erkenning :
klasse 1
categorie C