Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AD-ALL-13-005 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse prestaties in en rond sanitaire binneninstallaties

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse prestaties in en rond sanitaire binneninstallaties

Publicatiedatum
14-03-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Bas Koen Walter

Overige nadere inlichtingen

De opdracht is niet gegund omdat het concept ervan zodanig is geëvolueerd dat het te zeer afwijkt van de initiële opdracht.